תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

498 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 498

498 / 615

חזרה לידיעה