תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

525 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 525

525 / 615

חזרה לידיעה