תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

535 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 535

535 / 615

חזרה לידיעה