תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

544 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 544

544 / 615

חזרה לידיעה