תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

55 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 55

55 / 615

חזרה לידיעה