תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

556 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 556

556 / 615

חזרה לידיעה