תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

569 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 569

569 / 615

חזרה לידיעה