תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

59 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 59

59 / 615

חזרה לידיעה