תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

604 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 604

604 / 615

חזרה לידיעה