תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

68 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 68

68 / 615

חזרה לידיעה