תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

73 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 73

73 / 615

חזרה לידיעה