הצטיינות בהוראה במדעי המחשב בסמסטר אביב תשע"ב

הפקולטה למדעי המחשב מברכת את מוריה הזוכים בהצטיינות יתרה ובציון לשבח בהוראה בסמסטר אביב תשע"ב, 2012.

מרצה מצטיין טכניוני על הצטיינות יתרה בהוראה:

פרופ' רן אל-יניב

ציון לשבח על הצטיינות בהוראה:
דר' גדי אלכסנדרוביץ
מר עומר סטרולוביץ
דר' תאמר סלמאן
מר דן רביב
דר' ליאוניד רסקין

ברכות למורינו המצטיינים!

בחזרה לאינדקס החדשות יום ראשון, ספטמבר 2, 2012