פרס המתרגל המצטיין בפקולטה למדעי המחשב - סמסטר אביב תשע"ב, 2012


יונתן יניב - מתרגל מצטיין מתמיד בפעם החמישית

מתרגל מצטיין מתמיד:
מור וייס - בפעם השניה
שחר תמנת - בפעם השניה


מתרגל מצטיין:
אלון בריפמן
גיא גרבלה
דנה דרקסלר

ברכות חמות לכל הזוכים!

בחזרה לאינדקס החדשות יום ראשון, מרץ 3, 2013