הצטיינות בהוראה במדעי המחשב בסמסטר חורף תשע"ג

הפקולטה למדעי המחשב מברכת את מוריה הזוכים בהצטיינות יתרה ובציון לשבח בהוראה בסמסטר חורף תשע"ג, 2012-13.

מרצה מצטיין טכניוני על הצטיינות יתרה בהוראה:

פרופ' מיכאל אלעד
דר' רועי אנגלברג

ציון לשבח על הצטיינות בהוראה:
פרופ' אמיר שפילקה
דר' תאמר סלמאן
דר' עמיר תומר

בחזרה לאינדקס החדשות יום ראשון, אפריל 28, 2013