תמונות: יום מחקר חמישי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ד 2014

122 / 242

יום מחקר חמישי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ד 2014, תמונה 122

122 / 242

חזרה לידיעה