תמונות: יום מחקר חמישי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ד 2014

140 / 242

יום מחקר חמישי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ד 2014, תמונה 140

140 / 242

חזרה לידיעה