תמונות: יום מחקר חמישי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ד 2014

186 / 242

יום מחקר חמישי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ד 2014, תמונה 186

186 / 242

חזרה לידיעה