תמונות: יום מחקר חמישי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ד 2014

219 / 242

יום מחקר חמישי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ד 2014, תמונה 219

219 / 242

חזרה לידיעה