תמונות: יום מחקר חמישי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ד 2014

240 / 242

יום מחקר חמישי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ד 2014, תמונה 240

240 / 242

חזרה לידיעה