תמונות: יום מחקר חמישי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ד 2014

32 / 242

יום מחקר חמישי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ד 2014, תמונה 32

32 / 242

חזרה לידיעה