תמונות: יום מחקר חמישי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ד 2014

41 / 242

יום מחקר חמישי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ד 2014, תמונה 41

41 / 242

חזרה לידיעה