תמונות: יום בית פתוח בטכניון ובפקולטה למדעי המחשב, תשע"ז 2017

74 / 87

יום בית פתוח בטכניון ובפקולטה למדעי המחשב, תשע"ז 2017, תמונה 74

74 / 87

חזרה לידיעה