תמונות: האקתון מדעי המחשב 2017

117 / 499

האקתון מדעי המחשב 2017, תמונה 117

117 / 499

חזרה לידיעה