תמונות: האקתון מדעי המחשב 2017

318 / 499

האקתון מדעי המחשב 2017, תמונה 318

318 / 499

חזרה לידיעה