תמונות: האקתון מדעי המחשב 2017

323 / 499

האקתון מדעי המחשב 2017, תמונה 323

323 / 499

חזרה לידיעה