תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

12 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 12

12 / 125

חזרה לידיעה