יריד הכנה לתעסוקה לסטודנטיות למדעי המחשב

Job Search Preparatory for CS Female Students

סטודנטיות למדעי המחשב מכל השנים מוזמנות ליריד הכנה לתעסוקה לסטודנטיות - אירוע הכנה לתהליך חיפוש עבודה - ביום שני, 25 במרס, 2019, בשעה 18:00, בחדר 337, בניין טאוב למדעי המחשב.

פרטים נוספים, תוכנית הערב והרשמה מראש בכרזה המצורפת.

בחזרה לאינדקס החדשות יום שבת, פברואר 23, 2019