יועצים

077-887-xxxx אם אתם מתקשרים אל הטכניון מבחוץ אנא חייגו

שםתיאורמיקוםטלפוןשעות קבלהדואר אלקטרוני
בשותי, נאדריועץ לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין ולתואר במדעי המחשב ומתמטיקה7374310יום שלישי, 10:30-11:30bshoutycs.technion.ac.il
ויזל, יקיריועץ לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין6274357יום שלישי, 16:30-17:30yvizelcs.technion.ac.il
ידגר, גלהיועצת לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין6311321יום שני, 14:30-15:30galacs.technion.ac.il
יהב, ערןיועץ למסלול להנדסת תוכנה7344318יום ראשון, 15:30-16:30yahavecs.technion.ac.il
יעקובי, איתןיועץ לתוכניות מצוינות6384952 yaakobics.technion.ac.il
מור, טליועץ לתואר במדעי המחשב ופיזיקה6344885יום שלישי, 10:30-11:30talmocs.technion.ac.il
פישר, אלדריועץ לסטודנטים במצב אקדמי תקין ולא תקין, לרשימה ב' ולחילופי סטודנטים6253967יום חמישי, 14:30-15:30eldarcs.technion.ac.il
קושלביץ, איליועץ לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין5304303יום רביעי, 9:30–10:30eyalkcs.technion.ac.il
קימלפלד, בניסגן דיקן ללימודי הסמכה6515528יום רביעי, coordinate with UG Secret. 4344/16, 2206 בתיאום עם מזכירות הסמכהbennykcs.technion.ac.il
שכנאי, הדסיועצת לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין6234359יום רביעי, 15:30-16:30 בתיאום מראשhadascs.technion.ac.il
שלומי, תומריועץ למגמה מדעי המחשב עם התמקדות בביואינפורמטיקה6324356, 1757יום שני, 14:30-15:30tomershcs.technion.ac.il