תמונה של פרופסור חבר בני קימלפלד

פרופסור חבר בני קימלפלד


סגן דיקן ללימודי הסמכה


יצירת קשר
דף בית:
http://benny.net.technion.ac.il
דואר אלקטרוני:
bennykcs.technion.ac.il
משרד:
651
טלפון:
04-829-5528
שעות קבלה:
Wednesday, coordinate with UG Secret. 4344/16, 2206 בתיאום עם מזכירות הסמכה
תחומי עניין במחקר
מערכות ותיאוריה של מסדי נתונים, אחזור, חילוץ וכריית מידע, מסדי נתונים הסתברותיים, ניהול מידע חסר עקביות
פרסומים נבחרים
 • Benny Kimelfeld and Christopher Re.
  Transducing Markov sequences.
  Journal of the ACM (JACM), 61(5):32, 2014 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld and Phokion G. Kolaitis.
  The Complexity of Mining Maximal Frequent Subgraphs.
  ACM Trans. Database Syst. (TODS), 39(4):32, 2014 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld.
  Database principles in information extraction.
  In PODS, 156--163, ACM, 2014 [bibtex]
 • Ronald Fagin, Benny Kimelfeld, Frederick Reiss and Stijn Vansummeren.
  Cleaning inconsistencies in information extraction via prioritized repairs.
  In PODS, 164--175, ACM, 2014 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld, Jan Vondrak and David P. Woodruff.
  Multi-Tuple Deletion Propagation: Approximations and Complexity.
  PVLDB, 6(13):1558--1569, 2013 [bibtex]
 • Congle Zhang, Tyler Baldwin, Howard Ho, Benny Kimelfeld and Yunyao Li.
  Adaptive Parser-Centric Text Normalization.
  In ACL (1), 1159-1168, The Association for Computer Linguistics, 2013 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld and Phokion G. Kolaitis.
  The complexity of mining maximal frequent subgraphs.
  In PODS, 13-24, ACM, 2013 [bibtex]
 • Ronald Fagin, Benny Kimelfeld, Frederick Reiss and Stijn Vansummeren.
  Spanners: a formal framework for information extraction.
  In PODS, 37-48, 2013 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  Extracting minimum-weight tree patterns from a schema with neighborhood constraints.
  In ICDT, 249-260, ACM, 2013 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld, Jan Vondrak and Ryan Williams.
  Maximizing Conjunctive Views in Deletion Propagation.
  ACM Transactions on Database Systems (TODS), 37(4):24, 2012 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld.
  A dichotomy in the complexity of deletion propagation with functional dependencies.
  In PODS, 191-202, ACM, 2012 [bibtex]
 • Zhuowei Bao, Benny Kimelfeld and Yunyao Li.
  Automatic suggestion of query-rewrite rules for enterprise search.
  In SIGIR, 591-600, ACM, 2012 [bibtex]
 • Ronald Fagin, Benny Kimelfeld and Phokion G. Kolaitis.
  Probabilistic data exchange.
  Journal of the ACM (JACM), 58(4):15, 2011 [bibtex]
 • Konstantin Golenberg, Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  Optimizing and Parallelizing Ranked Enumeration.
  PVLDB, 4(11):1028-1039, 2011 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld, Jan Vondrak and Ryan Williams.
  Maximizing conjunctive views in deletion propagation.
  In PODS, 187-198, ACM, 2011 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  Finding a minimal tree pattern under neighborhood constraints.
  In PODS, 235-246, ACM, 2011 [bibtex]
 • Ronald Fagin, Benny Kimelfeld, Yunyao Li, Sriram Raghavan and Shivakumar Vaithyanathan.
  Rewrite rules for search database systems.
  In PODS, 271-282, ACM, 2011 [bibtex]
 • Zhuowei Bao, Benny Kimelfeld and Yunyao Li.
  A Graph Approach to Spelling Correction in Domain-Centric Search.
  In ACL, 905-914, The Association for Computer Linguistics, 2011 [bibtex]
 • Ronald Fagin, Benny Kimelfeld, Yunyao Li, Sriram Raghavan and Shivakumar Vaithyanathan.
  Understanding queries in a search database system.
  In PODS, 273-284, ACM, 2010 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld and Christopher Re.
  Transducing Markov sequences.
  In PODS, 15-26, ACM, 2010 [bibtex]
 • Ronald Fagin, Benny Kimelfeld and Phokion Kolaitis.
  Probabilistic Data Exchange.
  In ICDT, 76-88, ACM, 2010 [bibtex]
 • Sara Cohen and Benny Kimelfeld.
  Querying Parse Trees of Stochastic Context-Free Grammars.
  In ICDT, 62-75, ACM, 2010 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld, Yuri Kosharovsky and Yehoshua Sagiv.
  Query evaluation over probabilistic XML.
  The VLDB Journal, 18(5):1117-1140, 2009 [bibtex]
 • Serge Abiteboul, Benny Kimelfeld, Yehoshua Sagiv and Pierre Senellart.
  On the expressiveness of probabilistic XML models.
  The VLDB Journal, 18(5):1041-1064, 2009 [bibtex]
 • Sara Cohen, Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  Incorporating constraints in probabilistic XML.
  ACM Transactions on Database Systems (TODS), 34(3), 2009 [bibtex]
 • Sara Cohen, Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  Running tree automata on probabilistic XML.
  In PODS, 227-236, ACM, 2009 [bibtex]
 • Foto Afrati, Rada Chirkova, Manolis Gergatsoulis, Vassia Pavlaki, Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  On Rewriting XPath Queries Using Views.
  In EDBT, 168-179, ACM, 2009 [bibtex]
 • Sara Cohen, Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  Generating All Maximal Induced Subgraphs for Hereditary and Connected-Hereditary Graph Properties.
  Journal of Computer and System Sciences (JCSS), 74(7):1147-1159, 2008 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  Efficiently enumerating results of keyword search over data graphs.
  Information Systems, 33(4-5):335-359, 2008 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  Modeling and Querying Probabilistic XML Data.
  SIGMOD Record, 33(4-5):335-359, 2008 [bibtex]
 • Sara Cohen, Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  Incorporating constraints in probabilistic XML.
  In PODS, 109-118, ACM, 2008 [bibtex]
 • Konstantin Golenberg, Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  Keyword Proximity Search in Complex Data Graphs.
  In SIGMOD, 927-940, ACM, 2008 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld, Yuri Kosharovsky and Yehoshua Sagiv.
  Query efficiency in probabilistic XML models.
  In SIGMOD, 701-714, ACM, 2008 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  Revisiting Redundancy and Minimization in an XPath Fragment.
  In EDBT, ACM International Conference Proceeding Series, 261:61-72, ACM, 2008 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  Matching Twigs in Probabilistic XML.
  In VLDB, 27-38, ACM, 2007 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  Maximally joining probabilistic data.
  In PODS, 303-312, ACM, 2007 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  Combining Incompleteness and Ranking in Tree Queries.
  In ICDT, Lecture Notes in Computer Science, 4353:329-343, Springer, 2007 [bibtex]
 • Sara Cohen, Itzhak Fadida, Yaron Kanza, Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  Full Disjunctions: Polynomial-Delay Iterators in Action.
  In VLDB, 739-750, ACM, 2006 [bibtex]
 • Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  Finding and approximating top-k answers in keyword proximity search.
  In PODS, 173-182, ACM, 2006 [bibtex]
 • Sara Cohen, Yaron Kanza, Benny Kimelfeld and Yehoshua Sagiv.
  Interconnection semantics for keyword search in XML.
  In CIKM, 389-396, ACM, 2005 [bibtex]