תמונה של פרופ' נאדר בשותי

פרופ' נאדר בשותי

Helen and Morris Mauerberger Chair in Sciences

יצירת קשר
דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~bshouty/
דואר אלקטרוני:
bshoutycs.technion.ac.il
משרד:
737
טלפון:
04-829-4310
שעות קבלה:
Tuesday, 10:30-11:30
תחומי עניין במחקר
למידה חישובית.
פרסומים נבחרים

BSHOUTY, N.H., "Exact learning of boolean functions via the monotone theory", Information and Computation, 123, pp. 146-153, 1995.

BSHOUTY, N.H., and TAMON, T., "On the Fourier spectrum of monotone boolean functions", Journal of ACM, Vol. 43, pp. 747-770, 1996.

BSHOUTY, N.H., GOLDMAN, S.A., HANCOCK, T.R., and MATAR, S., "Asking questions to minimize errors", Journal of Computer and System Sciences, Vol. 52, pp. 268-286, 1996.

BSHOUTY, N.H., "Exact learning of formulas in parallel". Machine Learning, Vol. 26, pp. 25-41, 1997.

BSHOUTY, N.H., EIRON, N., and KUSHILEVITZ, E., "PAC learning with nasty noise". Algoritmic Learning Theory, pp. 206-218, 1999.

BEIMEL, A., BERGADANO, F., BSHOUTY, N.H., KUSHILEVITZ, E., and VARRICCHIO, S., "Learning functions represented as multiplicity automata", JACM, Vol. 47, No.3, pp. 506-530, 2000.

BSHOUTY, N.H., "A new composition theorem for learning algorithms", STOC, pp. 583-589, 1998.

BSHOUTY, N.H., and JACKSON, J.C., "Learning DNF over the uniform distribution using a quantum example oracle". SIAM Journal on Computing, Vol. 28, No. 3, pp. 1136-1153, 1999.

BSHOUTY, N.H., "Lower bounds for the complexity of functions in a realistic RAM model. Journal of Algorithms, Vol. 32, No. 1, pp. 1-20, 1999.

BSHOUTY, N.H., JACKSON, J.C., and TAMON, C., "More efficient PAC-learning of DNF with membership queries under the uniform distribution". COLT, pp. 286-295, 1999.

BSHOUTY, N.H., EIRON, N., and KUSHILEVITZ, E., "PAC learning with nasty noise". Algoritmic Learning Theory, pp. 206-218, 1999.

BEIMEL, A., BERGADANO, F., BSHOUTY, N.H., KUSHILEVITZ, E., and VARRICCHIO, S., "Learning functions represented as multiplicity automata", JACM, Vol. 47, No.3, pp. 506-530, 2000.