תמונה של פרופסור חבר אלדר פישר

פרופסור חבר אלדר פישר


יועץ לסטודנטים במצב אקדמי תקין ולא תקין, לרשימה ב' ולחילופי סטודנטים


יצירת קשר
דף בית:
http://eldar.cswp.cs.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
eldarcs.technion.ac.il
משרד:
625
טלפון:
04-829-3967
שעות קבלה:
Thursday, 14:30-15:30
תחומי עניין במחקר
יעילות של חישובים, בעיקר בדיקה הסתברותית של תכונות, היסקים סטטיסטיים, ואימות הסתברותי של הוכחות; קומבינטוריקה: בעיקר תורת הגרפים, רגולריות במבנים קומבינטוריים, ויישומיהן ליעילות של חישובים; לוגיקה במדעי המחשב: איפיון לוגי של תכונות שיש עבורן אלגוריתמים יעילים או שמתקיימים עבורן תנאים קומבינטוריים חזקים.
פרסומים נבחרים

I. Dinur, E. Fischer, G. Kindler, R. Raz and S. Safra, PCP characterizations of NP: Towards a polynomially-small error-probability, Proceedings of the 31st STOC (1999), 29-40.


N. Alon, E. Fischer, M. Krivelevich and M. Szegedy, Efficient testing of large graphs, Combinatorica 20 (2000), 451-476 (a preliminary version appeared in Proceedings of the 40th FOCS, 1999).


E. Fischer and I. Newman, Testing of matrix properties, Proceedings of the 33rd STOC (2001), 286-295.


E. Fischer, The art of uninformed decisions: A primer to property testing, The Computational Complexity Column of The Bulletin of the European Association for Theoretical Computer Science 75 (2001), 97-126.
Also in: Current Trends in Theoretical Computer Science: The Challenge of the New Century, G. Paun, G. Rozenberg and A. Salomaa (editors), World Scientific Publishing (2004), Vol. I 229-264.


E. Fischer, E. Lehman, I. Newman, S. Raskhodnikova, R. Rubinfeld and A. Samorodnitsky, Monotonicity testing over general poset domains, Proceedings of the 34th STOC (2002), 474-483.


E. Fischer, G. Kindler, D. Ron, S. Safra, and A. Samorodnitsky, Testing juntas, Journal of Computer and System Sciences 68 2004, 43rd FOCS (2002) special issue, 753-787.


E. Fischer, The Specker-Blatter theorem does not hold for quaternary relations, Journal of Combinatorial Theory Series A 103 (2003), 121-136.


E. Fischer and J. A. Makowsky, On spectra of sentences of monadic second order logic with counting, Journal of Symbolic Logic 69 (2004), 617-640.


E. Fischer and L. Fortnow, Tolerant versus intolerant testing for Boolean properties, Proceedings of the 21th CCC (2005), 135-140.


N. Alon, E. Fischer, I. Newman and A. Shapira A combinatorial characterization of the testable graph properties: It's all about regularity, Proceedings of the 38th STOC (2006), 251-260, invited for the special issue.