תמונה של פרופ' ארז פטרנק

פרופ' ארז פטרנק

יצירת קשר
דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~erez/
דואר אלקטרוני:
erezcs.technion.ac.il
משרד:
528
טלפון:
04-829-4942
שעות קבלה:
Tuesday, 13:30–14:30
תחומי עניין במחקר
אלגוריתמים מקביליים: תיאוריה ומעשה, ניהול זיכרון במחשב ובמיוחד עבור מערכות מקביליות וארכיטקטורות מודרניות, מערכות הפעלה, שפות תיכנות.
פרסומים נבחרים
 • Filip Pizlo, Erez Petrank and Bjarne Steensgaard.
  A Study of Concurrent Real-Time Garbage Collectors.
  In Proceedings of the ACM SIGPLAN Conference on Programming Languages Design and Implementation, SIGPLAN, ACM, 2008 [bibtex]
 • Filip Pizlo, Daniel Frampton, Erez Petrank and Bjarne Steensgard.
  STOPLESS: A Real-Time Garbage Collector for Multiprocessors.
  In ISMM'07 Proceedings of the Fifth International Symposium on Memory Management, 159--172, ACM, 2007 [bibtex]
 • Harel Paz, Erez Petrank, David F. Bacon, V.T. Rajan and Elliot K. Kolodner.
  An Efficient On-the-Fly Cycle Collection.
  TOPLAS, 29(4):1--43, 2007 [bibtex]
 • Haim Kermany and Erez Petrank.
  The Compressor: Concurrent, Incremental and Parallel Compaction.
  In Proceedings of SIGPLAN 2006 Conference on Programming Languages Design and Implementation, SIGPLAN, 354--363, ACM, 2006 [bibtex]
 • Yossi Levanoni and Erez Petrank.
  An On-the-Fly Reference Counting Garbage Collector for Java.
  TOPLAS, 28(1), 2006 [bibtex]
 • Hezi Azatchi, Yossi Levanoni, Harel Paz and Erez Petrank.
  An On-The-Fly Mark and Sweep Garbage Collector Based on Sliding View,.
  [bibtex]
 • Katherine Barabash, Yoav Ossia and Erez Petrank.
  Mostly Concurrent Garbage Collection Revisited.
  In {OOPSLA'03} {ACM} Conference on Object-Oriented Systems, Languages and Applications, SIGPLAN, ACM, 2003 [bibtex]
 • Erez Petrank and Dror Rawitz.
  The Hardness of Cache Conscious Data Placement.
  In Conference Record of the Twenty-ninth Annual ACM Symposium on Principles of Programming Languages, SIGPLAN, ACM, 2002 [bibtex]
 • Tamar Domani, Elliot K. Kolodner, Ethan Lewis, Erez Petrank and Dafna Sheinwald.
  Thread-Local Heaps for {J}ava.
  In ISMM'02 Proceedings of the Third International Symposium on Memory Management, SIGPLAN, 76--87, ACM, 2002 [bibtex]
 • Tamar Domani, Elliot Kolodner and Erez Petrank.
  A Generational On-the-fly Garbage Collector for {J}ava.
  In Proceedings of SIGPLAN 2000 Conference on Programming Languages Design and Implementation, SIGPLAN, ACM, 2000 [bibtex]
 • Joe Kilian and Erez Petrank.
  Concurrent and resettable zero-knowledge in poly-loalgorithm rounds.
  In STOC, 560-569, 2001 [bibtex]
 • Ran Canetti, Joe Kilian, Erez Petrank and Alon Rosen.
  Black-Box Concurrent Zero-Knowledge Requires (Almost) Logarithmically Many Rounds.
  SIAM J. Comput., 32(1):1-47, 2002 [bibtex]