תמונה של פרופ' אלון איתי

פרופ' אלון איתי

The Feldman Family Chair in Computer Science

יצירת קשר
דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~itai/
דואר אלקטרוני:
itaics.technion.ac.il
משרד:
723
טלפון:
04-829-4337
שעות קבלה:
No office hours
תחומי עניין במחקר
מבני נתונים אלגוריתמים דטרמיניסטים ורנדומיאליים; אלגוריתמים לזיכרון היררכי; שיטות סטטיסטיות לעיבוד שפות טבעיות.
פרסומים נבחרים

EVEN, S., ITAI, A., and SHAMIR, A., "On the complexity of timetable and multi-commodity flow", SIAM Journal on Computing, Vol. 5, pp. 691-703, 1976.

ITAI, A., and RODEH, M., "The multi-tree approach to reliability in distributed networks", Information and Computation, Vol. 79, No. 1, pp. 43-59, 1988.

ZEHAVI, A., and ITAI, A., "Three tree-paths", Journal of Graph Theory, Vol. 13, No. 2, 177-188, 1989.

ITAI, A., and RODEH, M., Symmetry breaking in distributed networks, Information and Computation, Vol. 88, No. 1, pp. 60-87, 1990.

BENEDEK, G., and ITAI, A., "Learnability by fixed distributions", Theoretical Computer Science, Vol. 86, pp. 377-389, 1991.

BAR-YEHUDA, R., GOLDREICH, O., and ITAI, A., "On the time complexity of broadcast in radio networks: an exponential, gap between determinism and randomization", Journal of Computer and System Science, Vol. 45, pp. 104-126, 1992.

DAGAN, I., and ITAI, A., "Word sense disambiguation using a second language monolingual corpus", Computational Linguistics, Vol. 20, pp. 563-596, 1994.

ALLENBERG-NAVONY, N., ITAI, A., and MORAN, S., "Average and randomized complexity of distributed problems", SIAM Journal on Computing, Vol. 6, pp. 1257-1267, 1996.

EFRAT, A., ITAI, A., and KATZ, M., "Geometry helps in bottleneck matching and related problems", Submitted Algorithmica, preliminary version appeared in The Twelfth Annual Symposium on Computational Geometry, 1996.