תמונה של פרופ' עוזי אורנן

פרופ' עוזי אורנן

יצירת קשר
דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~ornan/
דואר אלקטרוני:
ornancs.technion.ac.il
משרד:
624
טלפון:
04-829-4321
שעות קבלה:
Wednesday, 10:45-12:00
תחומי עניין במחקר
עיבוד שפות טבעיות; בלשנות עברית ממוחשבת בתחומי פונולוגיה; מורפולוגיה; תחביר וסמנטיקה. תרגום מכני, מנועי חיפוש, הכרת דיבור.
פרסומים נבחרים

ORNAN, U., "Program-generator for OCP programs in languages with heavy morphology", Literary and Linguistic Computing, Journal of ALLC, Vol. 3-4, OUP, pp.159-162, 1989 (E).

ORNAN, U., "Machinery for Hebrew word formation", Advances in Artificial Intelligence, M. Golumbic (ed.), Springer Verlag, pp. 75-93, 1990 (E).

ORNAN, U., "Theoretical linguistics and artificial intelligence", an introduction, Hebrew Computational Linguistics, a volume published by the Ministry of Science and Development, U. Ornan, G. Arieli and I. Doron, (eds.), pp. 6-12, 1991.

ORNAN, U., "An algorithm for recognizing rhythm-pattern of medieval and Modern Hebrew poems", by Uzzi Ornan et al., Hebrew Computational Linguistics, U. Ornan, G. Arieli and I. Doron (eds.), a volume published by the Ministry of Science and Development, pp.52-61, 1991.

ORNAN, U., "The basic factors of a Hebrew word", Leshonenu, Vol. 54, pp. 247-268, 1990.

ORNAN, U., "Theoretical gemination in Israeli Hebrew", Semitic Studies in honor of Wolf Leslau, A.S. Kaye (ed), Otto Harassowits Publication, pp. 1158-1168, 1991 (E).

ORNAN, U., "A New Approach to 'klalei ktib lo� mnuqqad' (rules of unvocalized script)", Leshonenu la'am, Vol. 43, pp. 169-174, 1993.

ORNAN, U., "Hebrew through a Canaanite looking glass, in Hebrew a living Language, U. Ornan, R. Ben-Shachar and G. Tory (eds.), Haifa University, pp. 321-333, 1993.

ORNAN, U., "Phonemic transcription of Hebrew" ISLIC, Bulletin of Israel Society of Special Libraries and Information Centers, Vol. 19, pp. 8-14, 1993.

ORNAN, U., "Basic concepts in 'Romanization' of scripts", Computer Science Department, TR, LCL 94-5, Computer Science Department, The Technion, March 1994 (E).

ORNAN, U., "Distinctive features for phones and phonemes of Hebrew", Mexqrei Lashon, M. Bar Asher (ed.), Department of Hebrew Language, the Hebrew University of Jerusalem,
Vol. 7, pp. 163-192, 1995.

ORNAN, U., "Linguistics in literary service: metaphors in 'Simxat Aniyim' by N. Alterman", Jubilee Volume for Shlomo Morag, I. Eldar et al. (eds.), The Hebrew University, Jerusalem, 1996.