תמונה של פרופ' רון י. פינטר

פרופ' רון י. פינטר

יצירת קשר
דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~pinter
דואר אלקטרוני:
pintercs.technion.ac.il
משרד:
705
טלפון:
04-829-4955
שעות קבלה:
Wednesday, 15:00-16:30
תחומי עניין במחקר
ביואינפורמטיקה; מיחשוב על; שפות תכנות; קומפילציה; תכנון אוטומטי של מעגלים משולבים; איחזור, ארגון ומיזוג מידע; תורת המספרים האלגוריתמית.
פרסומים נבחרים
Meirav Zehavi, Dor Ganor and Ron Y. Pinter: GRegNetSim: A Note on GRegNetSim: A Tool for the Discrete Simulation and Analysis of Genetic Regulatory Networks IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics(TCBB), "Vol 17, No. 1, pp. 316-320, Jan.-Feb. 2020.


Ron Y. Pinter, Hadas Shachnai, Meirav Zehavi: Partial Information Network Queries. J. Discrete Algorithms 31: 129-145 (2015).


Ron Y. Pinter, Hadas Shachnai, Meirav Zehavi: Improved Parameterized Algorithms for Network Query Problems. IPEC 2014: 294-306.


Ron Y. Pinter, Hadas Shachnai, Meirav Zehavi: Deterministic Parameterized Algorithms for the Graph Motif Problem. MFCS (2) 2014: 589-600.


Ron Y. Pinter and Meirav Zehavi: Algorithms for topology-free and alignment network queries. J. Discrete Algorithms 27: 29-53 (2014).


Sharon, I., Battchikova, N., Aro, E.-M., Giglione, C., Meinnel, T., Glaser, F., Pinter, R.Y., Breitbart, M., Rohwer, F., and Beja, O. (2011) Comparative metagenomics of microbial traits within oceanic viral communities. ISME J. advance online DOI:10.1038/ismej.2011.2


Adi Mano, Tamir Tuller, Oded Beja, and Ron Y. Pinter: "Comparative Classification of Species and the Study of Pathway Evolution based on the Alignment of Metabolic Pathways"; BMC Bioinformatics, Volume 11 Suppl 1 (selected papers from APBC), January 2010.


Itai Sharon, Ariella Alperovitch, Forest Rohwer, Matthew Haynes, Fabian Glaser, Nof Atamna-Ismaeel, Ron Y. Pinter, Frederic Partensky, Eugene V. Koonin, Yuri I. Wolf, Nathan Nelson, and Oded Beja: "Photosystem I gene cassettes are present in marine virus genomes"; Nature, Vol. 461, No. 7261 (September 10, 2009), pp. 258-262.


Alexandra Skolozub, Ofer Sarig, and Ron Y. Pinter: "Conditional Pathway Integration"; Proceedings of the 8th Annual International Conference on Computational Systems Bioinformatics (CSB), August 2009, pp. 165-176.


Itai Sharon, Amrita Pati, Victor M. Markowitz, and Ron Y. Pinter: "A Statistical Framework for the Functional Analysis of Metagenomes"; Proceedings of 13th Annual International Conference on Research in Computational Molecular Biology (RECOMB), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Vol. 5541, May 2009, pp. 496-511.


Martin Akerman, Hilda David-Eden, Ron Y. Pinter, and Yael Mandel-Gutfreund: "A computational approach for genome-wide mapping of splicing factors binding sites"; Genome Biology,, Vol. 10, No. 3 (March 2009).


Firas Swidan, Michael Shmoish, Eduardo P. C. Rocha, and Ron Y. Pinter: "An Integrative Method for Accurate Comparative Genome Mapping"; Public Library of Science (PLoS) Computational Biology, Vol. 2, No. 8 (August 2006).


Eyal Ackerman, Gill Barequet, and Ron Y. Pinter: "On the Number of Rectangulations of a Planar Point Set"; Journal of Combinatorial Theory, Series A, Vol. 113, No. 6 (August 2006), pp. 1072-1091.


Yehuda G. Assaraf, Ilan Ifergan, Wisam N. Kadry, and Ron Y. Pinter: "Computer Modelling of Antifolate Inhibition of Folate Metabolism using Hybrid Functional Petri Nets"; Journal of Theoretical Biology, Vol. 240, No. 4 (June 2006), pp. 637-647.


Dolev Dotan and Ron Y. Pinter: "HyperFlow: an Integrated Visual Query and Data-Flow Language for End-User Information Analysis"; Proceedings of the IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC'05), September 2005, pp. 27-34.


Ron Y. Pinter, Oleg Rokhlenko, Esti Yeger-Lotem, Michal Ziv-Ukelson: "Alignment of Metabolic Pathways"; Bioinformatics, Vol. 21, No. 16 (August 2005), pp. 3401-3408.


Esti Yeger-Lotem, Samuel Sattath, Nadav Kashtan, Shalev Itzkovitz, Ron Milo, Ron Y. Pinter, Uri Alon, and Hanah Margalit: "Network Motifs in Integrated Cellular Networks of Transcription Regulation and Protein-protein Interaction", Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Vol. 101, No. 16 (April 20, 2004), pp. 5934-5939.


Michael A. Bender, Dongdong Ge, Simai He, Haodong Hu, Ron Y. Pinter, Steven Skiena, and Firas Swidan: "Improved bounds on sorting with length-weighted reversals"; Proceedings of the Fifteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA'04), January 2004, pp. 912-921.


Shlomit S. Pinter and Ron Y. Pinter: "Program Optimization and Parallelization Using Idioms"; ACM Transactions on Programming Languages and Systems, Vol. 16, No. 3 (May 1994), pp. 305-327.


Andrea S. LaPaugh and Ron Y. Pinter: "Channel Routing for Integrated Circuits"; Annual Reviews of Computer Science, Vol. 4 (1989-1990), pp. 307-363.


Reuven Bar-Yehuda, Jack A. Feldman, Ron Y. Pinter, and Shmuel Wimer: "Depth First Search and Dynamic Programming Algorithms for Efficient CMOS Cell Generation"; IEEE Transactions on Computer-Aided Design, Vol. CAD-8, No. 7 (July 1989), pp. 737-743.


Ido Dagan, Martin C. Golumbic, and Ron Y. Pinter: "Trapezoid Graphs and their Coloring"; Discrete Applied Mathematics, Vol. 21 (1988), pp. 35-46.


Charles E. Leiserson and Ron Y. Pinter: "Optimal Placement for River Routing"; SIAM Journal on Computing, Vol. 12, No. 3 (August 1983), pp. 447-462.