תמונה של  שונית אגמון

שונית אגמון

יצירת קשר
דף בית:
http://shunita.cswp.cs.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
shunitacs.technion.ac.il
משרד:
313
טלפון:
04-829-3897
מנחים
פרסומים נבחרים
Agmon, S., and Agmon Ben-Yehuda, O., and Schuster, A., "Preventing collusion in cloud computing auctions", Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services - 15th InternationalConference, GECON 2018, Proceedings. Springer, 2018.

Movsowitz, D., and Funaro, L., and Agmon, S., and Agmon Ben-Yehuda, O., "Why are repeated auctions in RaaS clouds risky?", Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services - 15th InternationalConference, GECON 2018, Proceedings. Springer, 2018.