תמונה של פרופ' שמואל זקס

פרופ' שמואל זקס

Joan Callner-Miller Chair in Computer Science

יצירת קשר
דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~zaks/
דואר אלקטרוני:
zakscs.technion.ac.il
משרד:
724
טלפון:
04-829-4329
שעות קבלה:
Wednesday, 10:30-11:30
תחומי עניין במחקר
אלגוריתמים מבוזרים; רשתות ATM ורשתות אופטיות; אלגוריתמים בתורת הגרפים; קומבינטוריקה ותורת הגרפים; מתמטיקה דיסקרטית.
פרסומים נבחרים

BIRAN, O., MORAN, S., and ZAKS, S., �A combinatorial characterization of the distributed tasks which are solvable in the presence of one faulty processor�, Journal of Algorithms, Vol. 11, pp. 420-440, 1990, an extension of PODC�88 paper.

KOZEN, D., and ZAKS, S., "Optimal bounds for the change-making problem", Theoretical Computer Science, Vol. 123, pp. 377-388, 1994.

GERSTEL, O., and ZAKS, S., �A new characterization of tree medians with applications to distributed algorithms�, Networks, Vol. 24, No 1, pp. 23-29, January 1994, an extension of WG�92 paper.

GERSTEL, O., WOOL, A., and ZAKS, S., �Optimal layouts on a chain ATM network�, to appear in �Discrete Applied Mathematics�, special issue on Network Communications, an extension of ESA�95 paper.

EILAM, T., MORAN, S., and ZAKS, S., �A lower bound for linear interval routing�, Proceedings of the 10th International Workshop on Distributed Algorithms (WDAG), pp. 191-205, 1996.

DINITZ, Y., FEIGHELSTEIN, M., and ZAKS, S., �On optimal graphs embedded into paths and rings, with analysis using l1-spheres�, Proceedings of the 23rd International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science (WG), 1997.

CIDON, I., GERSTEL, O., and ZAKS, S., �Optimal virtual path layout in ATM networks with shared routing table switches�, The Chicago Journal of Theoretical Computer Science, Vol. 3, 1996, an extension of PODC�94 paper.

van LEEUWEN, J., SANTORO, N., URRUTIA, J., and ZAKS, S., �Guessing games and distributed computations in synchronous networks�, Proceedings of the 14th International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP), Springer-Verlag Lecture Notes in Computer Science No. 267, pp. 347-356, 1987.

EILAM, T., FLAMMINI, M., and ZAKS, S., �A complete characterization of the path layout construction problem for ATM Networks with given hop count and load�, to appear in Parallel Processing Letters, an extension of ICALP�97 paper.

ZAKS, S., "Path layout in ATM networks" (Invited talk), 24th SOFSEM conference (Theory and Practice of Informatics), November 22-29, 1997, Milovy, The Czech Republic, Springer-Verlag LNCS 1338, pp. 144-160.

ZAKS, S., "Duality in ATM layout problems" (Invited talk), Proceedings of the 4th Italian Conference on Algorithms and Complexity (CIAC)}, Rome, 2000.

ZAKS, S., "On the use of duality and geometry in layouts for ATM Networks (Invited talk), 25th International Symposium on Mathematical Foundation of Computer Science (MFCS), Bratislava, Slovakia, 2000.