צבי ליסטופד

1950-2017

 

 

צבי ליסטופד ז"ל
מהנדס המעבדה למערכות מחשבים
בפקולטה למדעי המחשב בטכניון
וחבר יקר