דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department
אקדמי

רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי מספר קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים (בסמסטר נתון)  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסUGסמסטר קודם
חורף 2020-2021
סמסטר נוכחי
אביב 2021
סמסטר קיץ
קיץ 2021
סמסטר הבא
חורף 2021-2022
236490 אבטחת מחשבים מידע קטלוגי עבור אבטחת מחשביםדף הבית של אבטחת מחשבים   אבטחת מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236345 אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' מידע קטלוגי עבור אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'דף הבית של אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' סילבוס של אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'    
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירובדף הבית של אלגוריתמי קירוב   אלגוריתמי קירוב ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1 דף הבית של אלגוריתמים 1 סילבוס של אלגוריתמים 1  אלגוריתמים 1 ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236359 אלגוריתמים 2 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 2 דף הבית של אלגוריתמים 2   
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישובית דף הבית של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית   
236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לניהול זכרון דינמיאלגוריתמים לניהול זכרון דינמי ניתן בסמסטר חורף 2020-2021   אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236901 אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי   אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236755 אלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזרים דף הבית של אלגוריתמים מבוזרים   
236377 אלגוריתמים מבוזרים בגרפים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזרים בגרפים דף הבית של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים סילבוס של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים   
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומרייםדף הבית של אלגוריתמים נומריים דף הבית של אלגוריתמים נומריים  אלגוריתמים נומריים ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב דף הבית של ארגון ותכנות המחשב  ארגון ותכנות המחשב ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית   גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית ניתן בסמסטר אביב 2021   
236719 גיאומטריה חישובית מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישוביתדף הבית של גיאומטריה חישובית   גיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
234325 גרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבתגרפיקה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2020-2021   גרפיקה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומיםהאינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 דף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים דף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236350 הגנה ברשתות מידע קטלוגי עבור הגנה ברשתותדף הבית של הגנה ברשתות דף הבית של הגנה ברשתות  הגנה ברשתות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236347 היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה מידע קטלוגי עבור היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה דף הבית של היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה   
236496 הנדסה לאחור מידע קטלוגי עבור הנדסה לאחורדף הבית של הנדסה לאחור דף הבית של הנדסה לאחור   
236376 הנדסת מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור הנדסת מערכות הפעלה דף הבית של הנדסת מערכות הפעלה   
236026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור ידע ומשחקים במערכות מבוזרות   ידע ומשחקים במערכות מבוזרות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות מידע קטלוגי עבור ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותותייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ניתן בסמסטר חורף 2020-2021   ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236779 יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי מידע קטלוגי עבור יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי דף הבית של יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי   
234292 לוגיקה למדמ"ח מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדמ"חדף הבית של לוגיקה למדמ"ח דף הבית של לוגיקה למדמ"ח  לוגיקה למדמ"ח ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים מידע קטלוגי עבור למידה עמוקה על מאיצים חישובייםדף הבית של למידה עמוקה על מאיצים חישוביים דף הבית של למידה עמוקה על מאיצים חישוביים   
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2021   
234493 מבוא לאבטחת סייבר מידע קטלוגי עבור מבוא לאבטחת סייבר דף הבית של מבוא לאבטחת סייבר   
236330 מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציה דף הבית של מבוא לאופטימיזציה   
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנהדף הבית של מבוא לאימות תוכנה   מבוא לאימות תוכנה ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236523 מבוא לביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לביואינפורמטיקה דף הבית של מבוא לביואינפורמטיקה  מבוא לביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותיתדף הבית של מבוא לבינה מלאכותית דף הבית של מבוא לבינה מלאכותית  מבוא לבינה מלאכותית ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר קיץ 2021 מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר קיץ 2021 מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
234221 מבוא למדעי המחשב נ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב נ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב נ'   מבוא למדעי המחשב נ' ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236001 מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשבדף הבית של מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב סילבוס של מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב   מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
234128 מבוא למחשב בשפת פייתון מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת פייתוןדף הבית של מבוא למחשב בשפת פייתון דף הבית של מבוא למחשב בשפת פייתון מבוא למחשב בשפת פייתון ניתן בסמסטר קיץ 2021 מבוא למחשב בשפת פייתון ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדותדף הבית של מבוא למערכות לומדות דף הבית של מבוא למערכות לומדות  מבוא למערכות לומדות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטיתמבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ניתן בסמסטר חורף 2020-2021   מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד שפות טבעיותדף הבית של מבוא לעיבוד שפות טבעיות   מבוא לעיבוד שפות טבעיות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקהדף הבית של מבוא לרובוטיקה   מבוא לרובוטיקה ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים דף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  מבוא לרשתות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236309 מבוא לתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינהמבוא לתורת הצפינה ניתן בסמסטר חורף 2020-2021   מבוא לתורת הצפינה ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"חדף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח דף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח  מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
234124 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות מבוא לתכנות מערכות ניתן בסמסטר קיץ 2021 מבוא לתכנות מערכות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשביםדף הבית של מבנה מחשבים דף הבית של מבנה מחשבים  מבנה מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1 מבני נתונים 1 ניתן בסמסטר קיץ 2021 מבני נתונים 1 ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236716 מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ מידע קטלוגי עבור מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ   מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236363 מסדי נתונים מידע קטלוגי עבור מסדי נתוניםדף הבית של מסדי נתונים דף הבית של מסדי נתונים  מסדי נתונים ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידעדף הבית של מערכות אחסון מידע   מערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה דף הבית של מערכות הפעלה  מערכות הפעלה ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236351 מערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרותדף הבית של מערכות מבוזרות   מערכות מבוזרות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236640 נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה דף הבית של נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה   
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים הדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה  נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236621 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת  נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236629 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת דף הבית של נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת   
236650 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה הדף הבית של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה    
236651 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת    סילבוס של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת 
236644 נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה דף הבית של נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה סילבוס של נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה   
236661 נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ה+ת   נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ה+ת ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1 
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 10 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10    
236604 נושאים מתקדמים במ"מ 4 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 4דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 4 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4    
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5נושאים מתקדמים במ"מ 5 ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5   
236606 נושאים מתקדמים במ"מ 6 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 6 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 6 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6   
236509 נושאים מתקדמים במבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במבנה מחשבים דף הבית של נושאים מתקדמים במבנה מחשבים סילבוס של נושאים מתקדמים במבנה מחשבים   
236624 נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות הדף הבית של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה דף הבית של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה   
236646 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה דף הבית של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה סילבוס של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה   
236515 נושאים מתקדמים בתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתורת הצפינה דף הבית של נושאים מתקדמים בתורת הצפינה   
236622 נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה' מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה'   נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה' ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236369 ניהול מידע ברשת האינטרנט מידע קטלוגי עבור ניהול מידע ברשת האינטרנט   ניהול מידע ברשת האינטרנט ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
234901 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותי דף הבית של סדנה בתכנות תחרותי   
236518 סיבוכיות תקשורת מידע קטלוגי עבור סיבוכיות תקשורתדף הבית של סיבוכיות תקשורת    
236829 סמינר באלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמי קירוב דף הבית של סמינר באלגוריתמי קירוב   
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמיםדף הבית של סמינר באלגוריתמים סילבוס של סמינר באלגוריתמים   סמינר באלגוריתמים ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236825 סמינר באלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים מבוזריםדף הבית של סמינר באלגוריתמים מבוזרים סילבוס של סמינר באלגוריתמים מבוזרים   סמינר באלגוריתמים מבוזרים ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236818 סמינר בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקהדף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה    סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה 
236831 סמינר בגאומטריה דיסקרטית מידע קטלוגי עבור סמינר בגאומטריה דיסקרטית סילבוס של סמינר בגאומטריה דיסקרטית    
236816 סמינר בגרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור סמינר בגרפיקה ממוחשבתדף הבית של סמינר בגרפיקה ממוחשבת    
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1דף הבית של סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1    סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1 
236802 סמינר במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2דף הבית של סמינר במדעי המחשב 2 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2 דף הבית של סמינר במדעי המחשב 2 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2   
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4 דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4   
236805 סמינר במדעי המחשב 5 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 5דף הבית של סמינר במדעי המחשב 5 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 5    
236834 סמינר במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור סמינר במערכות אחסון מידע דף הבית של סמינר במערכות אחסון מידע סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע   
236817 סמינר בעיבוד שפה טבעית מידע קטלוגי עבור סמינר בעיבוד שפה טבעית דף הבית של סמינר בעיבוד שפה טבעית סילבוס של סמינר בעיבוד שפה טבעית   
236815 סמינר בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור סמינר בראיה ממוחשבת דף הבית של סמינר בראיה ממוחשבת סילבוס של סמינר בראיה ממוחשבת   
236824 סמינר ברובוטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר ברובוטיקהדף הבית של סמינר ברובוטיקה סילבוס של סמינר ברובוטיקה דף הבית של סמינר ברובוטיקה   
236819 סמינר ברשתות תקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור סמינר ברשתות תקשורת מחשבים סילבוס של סמינר ברשתות תקשורת מחשבים דף הבית של סמינר ברשתות תקשורת מחשבים  סמינר ברשתות תקשורת מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236814 סמינר בשיטות אימות פורמליות מידע קטלוגי עבור סמינר בשיטות אימות פורמליות   סמינר בשיטות אימות פורמליות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236820 סמינר בתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור סמינר בתורת הצפינה   סמינר בתורת הצפינה ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236832 סמינר בתכנות מקבילי מידע קטלוגי עבור סמינר בתכנות מקבילי דף הבית של סמינר בתכנות מקבילי   
236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע מידע קטלוגי עבור עיבוד אותות, תמונות ומידעדף הבית של עיבוד אותות, תמונות ומידע דף הבית של עיבוד אותות, תמונות ומידע  עיבוד אותות, תמונות ומידע ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה מידע קטלוגי עבור עיבוד ספרתי של גאומטריה דף הבית של עיבוד ספרתי של גאומטריה   
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלידף הבית של עיבוד תמונות דיגיטלי   עיבוד תמונות דיגיטלי ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236378 עקרונות ניהול מידע חסר ודאות מידע קטלוגי עבור עקרונות ניהול מידע חסר ודאותדף הבית של עקרונות ניהול מידע חסר ודאות    
236271 פיתוח מבוסס אנדרואיד מידע קטלוגי עבור פיתוח מבוסס אנדרואידדף הבית של פיתוח מבוסס אנדרואיד סילבוס של פיתוח מבוסס אנדרואיד דף הבית של פיתוח מבוסס אנדרואיד סילבוס של פיתוח מבוסס אנדרואיד  פיתוח מבוסס אנדרואיד ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236272 פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד מידע קטלוגי עבור פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד סילבוס של פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד  סילבוס של פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד  פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונותפרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 דף הבית של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות  פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2021   
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע דף הבית של פרויקט באבטחת מידע  פרויקט באבטחת מידע ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236346 פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב מידע קטלוגי עבור פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב דף הבית של פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב   
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדבריםפרויקט באינטרנט של הדברים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים פרויקט באינטרנט של הדברים ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקהפרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2020-2021  סילבוס של פרויקט בביואינפורמטיקה   
236502 פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותיתדף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית דף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית   
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות הפעלה מדף הבית של פרויקט במערכות הפעלה מ    
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשביםפרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 דף הבית של פרויקט במערכות מחשבים  פרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותפרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 דף הבית של פרויקט במערכות נבונות  פרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מפרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר אביב 2021   
236361 פרויקט בקומפילציה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בקומפילציה מ  סילבוס של פרויקט בקומפילציה מ   
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבתפרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 דף הבית של פרויקט בראיה ממוחשבת  פרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזרפרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 דף הבית של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר   
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשביםפרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים  פרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236504 פרויקט המשך בתוכנה מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנהפרויקט המשך בתוכנה ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 פרויקט המשך בתוכנה ניתן בסמסטר אביב 2021   
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב אדף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א   פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב דף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב   
234313 פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתידף הבית של פרויקט תעשיתי דף הבית של פרויקט תעשיתי  פרויקט תעשיתי ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר קיץ 2021 קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236520 קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידע דף הבית של קידוד במערכות אחסון מידע   
236379 קידוד ואלגוריתמים לזכרונות מידע קטלוגי עבור קידוד ואלגוריתמים לזכרונותדף הבית של קידוד ואלגוריתמים לזכרונות    
236500 קריפטאנליזה מידע קטלוגי עבור קריפטאנליזהקריפטאנליזה ניתן בסמסטר חורף 2020-2021    
236508 קריפטוגרפיה וסיבוכיות מידע קטלוגי עבור קריפטוגרפיה וסיבוכיות דף הבית של קריפטוגרפיה וסיבוכיות סילבוס של קריפטוגרפיה וסיבוכיות   
236506 קריפטולוגיה מידע קטלוגי עבור קריפטולוגיה דף הבית של קריפטולוגיה   
236861 ראיה חישובית גאומטרית מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטרית   ראיה חישובית גאומטרית ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236873 ראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבתדף הבית של ראיה ממוחשבת   ראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמיםדף הבית של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים   שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236790 שיטות רב-סריג מידע קטלוגי עבור שיטות רב-סריגדף הבית של שיטות רב-סריג   שיטות רב-סריג ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנותדף הבית של שפות תכנות דף הבית של שפות תכנות שפות תכנות ניתן בסמסטר קיץ 2021 שפות תכנות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות דף הבית של תורת החישוביות  תורת החישוביות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה דף הבית של תורת הקומפילציה  תורת הקומפילציה ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236700 תיכון תוכנה מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנה דף הבית של תיכון תוכנה   
236491 תכנות מאובטח מידע קטלוגי עבור תכנות מאובטח   דף הבית של תכנות מאובטח 
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים דף הבית של תכנות מונחה עצמים תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר קיץ 2021 תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236370 תכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזרדף הבית של תכנות מקבילי ומבוזר   תכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 
236341 תקשורת באינטרנט מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנט דף הבית של תקשורת באינטרנט