דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department
אקדמי

רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים (בסמסטר נתון)  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסמידעסמסטר קודם
אביב 2022
סמסטר קיץ
קיץ 2022
סמסטר נוכחי
חורף 2022-2023
סמסטר הבא
אביב 2023
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר אביב 2022 דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ'  
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר קיץ 2022 מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב  דף הבית של ארגון ותכנות המחשב  
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה  דף הבית של מערכות הפעלה  
234124 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות  דף הבית של מבוא לתכנות מערכות  
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומרייםדף הבית של אלגוריתמים נומריים  דף הבית של אלגוריתמים נומריים  
234128 מבוא למחשב שפת פייתון מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב שפת פייתוןדף הבית של מבוא למחשב שפת פייתון דף הבית של מבוא למחשב שפת פייתון דף הבית של מבוא למחשב שפת פייתון  
234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"חדף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח  דף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח  
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1  דף הבית של מבני נתונים 1  
234221 מבוא למדעי המחשב נ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב נ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב נ'  מבוא למדעי המחשב נ' ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1 סילבוס של אלגוריתמים 1  דף הבית של אלגוריתמים 1  
234292 לוגיקה למדמ"ח מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדמ"חדף הבית של לוגיקה למדמ"ח  לוגיקה למדמ"ח ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א' מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א'  פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א' ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב'פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב' ניתן בסמסטר אביב 2022    
234313 פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתידף הבית של פרויקט תעשיתי  דף הבית של פרויקט תעשיתי  
234325 גרפיקה ממוחשבת 1 מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבת 1  דף הבית של גרפיקה ממוחשבת 1  
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונותפרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר אביב 2022    
234493 מבוא לאבטחת סייבר מידע קטלוגי עבור מבוא לאבטחת סייברדף הבית של מבוא לאבטחת סייבר    
234901 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותידף הבית של סדנה בתכנות תחרותי    
236025 אוטומטים,לוגיקה ומשחקים מידע קטלוגי עבור אוטומטים,לוגיקה ומשחקיםדף הבית של אוטומטים,לוגיקה ומשחקים סילבוס של אוטומטים,לוגיקה ומשחקים    
236201 מבוא לייצוג ועיבוד מידע מידע קטלוגי עבור מבוא לייצוג ועיבוד מידעדף הבית של מבוא לייצוג ועיבוד מידע  מבוא לייצוג ועיבוד מידע ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשביםדף הבית של מבנה מחשבים  מבנה מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236271 פיתוח מבוסס אנדרואיד מידע קטלוגי עבור פיתוח מבוסס אנדרואידדף הבית של פיתוח מבוסס אנדרואיד סילבוס של פיתוח מבוסס אנדרואיד   סילבוס של פיתוח מבוסס אנדרואיד  
236272 פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד מידע קטלוגי עבור פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד סילבוס של פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד   סילבוס של פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד  
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצותמאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2022    
236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד שפות טבעיותדף הבית של מבוא לעיבוד שפות טבעיות סילבוס של מבוא לעיבוד שפות טבעיות    
236304 לוגיקה למדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדעי המחשב 2לוגיקה למדעי המחשב 2 ניתן בסמסטר אביב 2022    
236309 מבוא לתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינה  דף הבית של מבוא לתורת הצפינה  
236313 תורת הסיבוכיות מידע קטלוגי עבור תורת הסיבוכיות  תורת הסיבוכיות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנותדף הבית של שפות תכנות    
236322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידע  דף הבית של מערכות אחסון מידע  
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מ  פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה מידע קטלוגי עבור עיבוד ספרתי של גאומטריה  דף הבית של עיבוד ספרתי של גאומטריה  
236330 מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציהמבוא לאופטימיזציה ניתן בסמסטר אביב 2022    
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומיםהאינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר אביב 2022 דף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים דף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים  
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדבריםפרויקט באינטרנט של הדברים ניתן בסמסטר אביב 2022 דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים  
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  דף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשביםפרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2022  דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים  
236341 תקשורת באינטרנט מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנטדף הבית של תקשורת באינטרנט    
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנהמבוא לאימות תוכנה ניתן בסמסטר אביב 2022  מבוא לאימות תוכנה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות  תורת החישוביות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236346 פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב מידע קטלוגי עבור פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשבדף הבית של פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב    
236347 היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה מידע קטלוגי עבור היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנהדף הבית של היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה    
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע  פרויקט באבטחת מידע ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236350 הגנה ברשתות מידע קטלוגי עבור הגנה ברשתותדף הבית של הגנה ברשתות  הגנה ברשתות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236359 אלגוריתמים 2 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 2דף הבית של אלגוריתמים 2    
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה  דף הבית של תורת הקומפילציה  
236361 פרויקט בקומפילציה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בקומפילציה מ סילבוס של פרויקט בקומפילציה מ    
236363 מסדי נתונים מידע קטלוגי עבור מסדי נתוניםמסדי נתונים ניתן בסמסטר אביב 2022  מסדי נתונים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות הפעלה מפרויקט במערכות הפעלה מ ניתן בסמסטר אביב 2022  פרויקט במערכות הפעלה מ ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236369 תכנות מערכות ברשת האינטרנט מידע קטלוגי עבור תכנות מערכות ברשת האינטרנט  תכנות מערכות ברשת האינטרנט ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236370 תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים ולמידה חישובית מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים ולמידה חישובית  תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים ולמידה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזרפרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר אביב 2022    
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים  שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236376 הנדסת מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור הנדסת מערכות הפעלהדף הבית של הנדסת מערכות הפעלה    
236377 אלגוריתמים מבוזרים בגרפים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזרים בגרפיםדף הבית של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים    
236378 עקרונות ניהול מידע חסר ודאות מידע קטלוגי עבור עקרונות ניהול מידע חסר ודאות  עקרונות ניהול מידע חסר ודאות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236379 קידוד ואלגוריתמים לזכרונות מידע קטלוגי עבור קידוד ואלגוריתמים לזכרונות  קידוד ואלגוריתמים לזכרונות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2022    
236388 פרויקט במערכות אחסון מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות אחסוןפרויקט במערכות אחסון ניתן בסמסטר אביב 2022    
236422 טכנולוגיות ומערכות אחסון מתקדמות מידע קטלוגי עבור טכנולוגיות ומערכות אחסון מתקדמותדף הבית של טכנולוגיות ומערכות אחסון מתקדמות סילבוס של טכנולוגיות ומערכות אחסון מתקדמות    
236491 תכנות מאובטח מידע קטלוגי עבור תכנות מאובטח  דף הבית של תכנות מאובטח  
236496 הנדסה לאחור מידע קטלוגי עבור הנדסה לאחורדף הבית של הנדסה לאחור    
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותיתדף הבית של מבוא לבינה מלאכותית  דף הבית של מבוא לבינה מלאכותית  
236502 פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותית סילבוס של פרויקט בבינה מלאכותית    
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1   סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1  
236504 פרויקט המשך בתוכנה מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנהפרויקט המשך בתוכנה ניתן בסמסטר אביב 2022    
236506 קריפטולוגיה מודרנית מידע קטלוגי עבור קריפטולוגיה מודרניתדף הבית של קריפטולוגיה מודרנית    
236509 נושאים מתקדמים במבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במבנה מחשביםדף הבית של נושאים מתקדמים במבנה מחשבים סילבוס של נושאים מתקדמים במבנה מחשבים    
236520 קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידעקידוד במערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר אביב 2022    
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירוב  אלגוריתמי קירוב ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישוביתדף הבית של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית    
236523 מבוא לביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לביואינפורמטיקה   סילבוס של מבוא לביואינפורמטיקה  
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקהפרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר אביב 2022    
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1    
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5  
236606 נושאים מתקדמים במ"מ 6 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 6 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 6 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6  
236607 נושאים מתקדמים במ"מ 7 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 7דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 7 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 7 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7  
236608 נושאים מתקדמים במ"מ 8 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 8   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8  
236609 נושאים מתקדמים במ"מ 9 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 9   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 9  
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10  
236613 נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה הדף הבית של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה סילבוס של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה    
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים הדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה   סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה  
236621 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת  נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236624 נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות הדף הבית של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה    
236629 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+תנושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת ניתן בסמסטר אביב 2022    
236646 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב הדף הבית של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה סילבוס של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה    
236651 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת   סילבוס של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת  
236663 נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+ת    
236664 נושאים מתקדמים בחישוב ביולוגי ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בחישוב ביולוגי הדף הבית של נושאים מתקדמים בחישוב ביולוגי ה סילבוס של נושאים מתקדמים בחישוב ביולוגי ה    
236700 תיכון תוכנה מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנהדף הבית של תיכון תוכנה    
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים  תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236719 גיאומטריה חישובית מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישובית  גיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותפרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר אביב 2022  דף הבית של פרויקט במערכות נבונות  
236755 אלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזריםדף הבית של אלגוריתמים מבוזרים סילבוס של אלגוריתמים מבוזרים    
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדותדף הבית של מבוא למערכות לומדות  מבוא למערכות לומדות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236757 פרויקט במערכות לומדות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות לומדות   סילבוס של פרויקט במערכות לומדות  
236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים מידע קטלוגי עבור למידה עמוקה על מאיצים חישובייםדף הבית של למידה עמוקה על מאיצים חישוביים  דף הבית של למידה עמוקה על מאיצים חישוביים  
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1  
236802 סמינר במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2דף הבית של סמינר במדעי המחשב 2 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2  
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4    
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים   סילבוס של סמינר באלגוריתמים  
236817 סמינר בעיבוד שפה טבעית מידע קטלוגי עבור סמינר בעיבוד שפה טבעית  דף הבית של סמינר בעיבוד שפה טבעית סילבוס של סמינר בעיבוד שפה טבעית  
236824 סמינר ברובוטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר ברובוטיקהדף הבית של סמינר ברובוטיקה    
236825 סמינר באלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים מבוזרים   סילבוס של סמינר באלגוריתמים מבוזרים  
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשביםדף הבית של פרויקט במערכות מחשבים  דף הבית של פרויקט במערכות מחשבים  
236832 סמינר בתכנות מקבילי מידע קטלוגי עבור סמינר בתכנות מקביליסמינר בתכנות מקבילי ניתן בסמסטר אביב 2022    
236833 סמינר באוטומטים ושפות פורמליות מידע קטלוגי עבור סמינר באוטומטים ושפות פורמליותדף הבית של סמינר באוטומטים ושפות פורמליות  דף הבית של סמינר באוטומטים ושפות פורמליות  
236834 סמינר במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור סמינר במערכות אחסון מידעדף הבית של סמינר במערכות אחסון מידע סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע    
236836 סמינר בתמריצים ולמידה מידע קטלוגי עבור סמינר בתמריצים ולמידה  סמינר בתמריצים ולמידה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלי  עיבוד תמונות דיגיטלי ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236861 ראיה חישובית גאומטרית מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטרית  ראיה חישובית גאומטרית ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236873 ראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבת  ראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבתפרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר אביב 2022    
236901 אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי  דף הבית של אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי  
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקה  מבוא לרובוטיקה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023  
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  דף הבית של מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  
236991 פרויקט בחישוב קוונטי מידע קטלוגי עבור פרויקט בחישוב קוונטידף הבית של פרויקט בחישוב קוונטי סילבוס של פרויקט בחישוב קוונטי    
237267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשביםמבנה מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2022    
237343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותתורת החישוביות ניתן בסמסטר אביב 2022    
238125 אלגוריתמים נומריים מ מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומריים מ   סילבוס של אלגוריתמים נומריים מ  
238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית מידע קטלוגי עבור גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטיתגאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית ניתן בסמסטר אביב 2022