דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department
אקדמי

רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים (בסמסטר נתון)  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסמידעסמסטר קודם
חורף 2021-2022
סמסטר נוכחי
אביב 2022
סמסטר קיץ
קיץ 2022
סמסטר הבא
חורף 2022-2023
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ'  מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח'  מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב דף הבית של ארגון ותכנות המחשב  ארגון ותכנות המחשב ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה דף הבית של מערכות הפעלה  מערכות הפעלה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234124 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות  מבוא לתכנות מערכות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומרייםדף הבית של אלגוריתמים נומריים דף הבית של אלגוריתמים נומריים  אלגוריתמים נומריים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234128 מבוא למחשב שפת פייתון מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב שפת פייתוןדף הבית של מבוא למחשב שפת פייתון דף הבית של מבוא למחשב שפת פייתון  מבוא למחשב שפת פייתון ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"חדף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח דף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח  מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב  קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1  מבני נתונים 1 ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234221 מבוא למדעי המחשב נ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב נ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב נ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב נ'  מבוא למדעי המחשב נ' ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1 דף הבית של אלגוריתמים 1 סילבוס של אלגוריתמים 1  אלגוריתמים 1 ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234292 לוגיקה למדמ"ח מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדמ"חדף הבית של לוגיקה למדמ"ח דף הבית של לוגיקה למדמ"ח  לוגיקה למדמ"ח ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א' מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א'דף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א'   פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א' ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב' פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב' ניתן בסמסטר אביב 2022   
234313 פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתידף הבית של פרויקט תעשיתי דף הבית של פרויקט תעשיתי  פרויקט תעשיתי ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234325 גרפיקה ממוחשבת 1 מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבת 1גרפיקה ממוחשבת 1 ניתן בסמסטר חורף 2021-2022   גרפיקה ממוחשבת 1 ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונותפרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 דף הבית של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות   
234493 מבוא לאבטחת סייבר מידע קטלוגי עבור מבוא לאבטחת סייבר דף הבית של מבוא לאבטחת סייבר   
234901 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותי דף הבית של סדנה בתכנות תחרותי   
236001 מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשבדף הבית של מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב    
236025 אוטומטים,לוגיקה ומשחקים מידע קטלוגי עבור אוטומטים,לוגיקה ומשחקים דף הבית של אוטומטים,לוגיקה ומשחקים סילבוס של אוטומטים,לוגיקה ומשחקים   
236026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור ידע ומשחקים במערכות מבוזרותידע ומשחקים במערכות מבוזרות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022    
236201 מבוא לייצוג ועיבוד מידע מידע קטלוגי עבור מבוא לייצוג ועיבוד מידעדף הבית של מבוא לייצוג ועיבוד מידע דף הבית של מבוא לייצוג ועיבוד מידע  מבוא לייצוג ועיבוד מידע ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשביםדף הבית של מבנה מחשבים דף הבית של מבנה מחשבים  מבנה מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236271 פיתוח מבוסס אנדרואיד מידע קטלוגי עבור פיתוח מבוסס אנדרואידדף הבית של פיתוח מבוסס אנדרואיד דף הבית של פיתוח מבוסס אנדרואיד סילבוס של פיתוח מבוסס אנדרואיד  פיתוח מבוסס אנדרואיד ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236272 פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד מידע קטלוגי עבור פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואידפרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד ניתן בסמסטר חורף 2021-2022  סילבוס של פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד  פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2022   
236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד שפות טבעיות דף הבית של מבוא לעיבוד שפות טבעיות סילבוס של מבוא לעיבוד שפות טבעיות   
236304 לוגיקה למדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדעי המחשב 2 לוגיקה למדעי המחשב 2 ניתן בסמסטר אביב 2022   
236309 מבוא לתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינה   מבוא לתורת הצפינה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236313 תורת הסיבוכיות מידע קטלוגי עבור תורת הסיבוכיות   תורת הסיבוכיות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנותשפות תכנות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 דף הבית של שפות תכנות   
236322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידעדף הבית של מערכות אחסון מידע   מערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה מידע קטלוגי עבור עיבוד ספרתי של גאומטריה   עיבוד ספרתי של גאומטריה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236330 מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציה דף הבית של מבוא לאופטימיזציה   
236331 גדירות וחישוביות מידע קטלוגי עבור גדירות וחישוביותדף הבית של גדירות וחישוביות    
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומיםהאינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 דף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים  האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדבריםפרויקט באינטרנט של הדברים ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים  דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים 
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים דף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  מבוא לרשתות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשביםפרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים  פרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236341 תקשורת באינטרנט מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנט דף הבית של תקשורת באינטרנט   
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנהדף הבית של מבוא לאימות תוכנה מבוא לאימות תוכנה ניתן בסמסטר אביב 2022  מבוא לאימות תוכנה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות דף הבית של תורת החישוביות  תורת החישוביות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236346 פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב מידע קטלוגי עבור פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב דף הבית של פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב   
236347 היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה מידע קטלוגי עבור היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה דף הבית של היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה   
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע דף הבית של פרויקט באבטחת מידע  פרויקט באבטחת מידע ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236350 הגנה ברשתות מידע קטלוגי עבור הגנה ברשתותדף הבית של הגנה ברשתות דף הבית של הגנה ברשתות  הגנה ברשתות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236351 מערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרותדף הבית של מערכות מבוזרות    
236359 אלגוריתמים 2 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 2 דף הבית של אלגוריתמים 2   
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה דף הבית של תורת הקומפילציה  תורת הקומפילציה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236361 פרויקט בקומפילציה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בקומפילציה מ  סילבוס של פרויקט בקומפילציה מ   
236363 מסדי נתונים מידע קטלוגי עבור מסדי נתוניםדף הבית של מסדי נתונים מסדי נתונים ניתן בסמסטר אביב 2022  מסדי נתונים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות הפעלה מ פרויקט במערכות הפעלה מ ניתן בסמסטר אביב 2022  פרויקט במערכות הפעלה מ ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236369 ניהול מידע ברשת האינטרנט מידע קטלוגי עבור ניהול מידע ברשת האינטרנטדף הבית של ניהול מידע ברשת האינטרנט   ניהול מידע ברשת האינטרנט ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236370 תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים ולמידה חישובית מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים ולמידה חישוביתדף הבית של תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים ולמידה חישובית   תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים ולמידה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר דף הבית של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר   
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמיםדף הבית של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים   שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236376 הנדסת מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור הנדסת מערכות הפעלה דף הבית של הנדסת מערכות הפעלה   
236377 אלגוריתמים מבוזרים בגרפים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזרים בגרפים דף הבית של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים   
236378 עקרונות ניהול מידע חסר ודאות מידע קטלוגי עבור עקרונות ניהול מידע חסר ודאות   עקרונות ניהול מידע חסר ודאות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236379 קידוד ואלגוריתמים לזכרונות מידע קטלוגי עבור קידוד ואלגוריתמים לזכרונותדף הבית של קידוד ואלגוריתמים לזכרונות   קידוד ואלגוריתמים לזכרונות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2022   
236388 פרויקט במערכות אחסון מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות אחסון דף הבית של פרויקט במערכות אחסון   
236422 טכנולוגיות ומערכות אחסון מתקדמות מידע קטלוגי עבור טכנולוגיות ומערכות אחסון מתקדמות דף הבית של טכנולוגיות ומערכות אחסון מתקדמות סילבוס של טכנולוגיות ומערכות אחסון מתקדמות   
236490 אבטחת מחשבים מידע קטלוגי עבור אבטחת מחשביםדף הבית של אבטחת מחשבים    
236491 תכנות מאובטח מידע קטלוגי עבור תכנות מאובטחדף הבית של תכנות מאובטח   תכנות מאובטח ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236496 הנדסה לאחור מידע קטלוגי עבור הנדסה לאחור דף הבית של הנדסה לאחור   
236499 פרויקט בחומות אש מידע קטלוגי עבור פרויקט בחומות אשדף הבית של פרויקט בחומות אש    
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותיתדף הבית של מבוא לבינה מלאכותית דף הבית של מבוא לבינה מלאכותית  מבוא לבינה מלאכותית ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236502 פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותית  סילבוס של פרויקט בבינה מלאכותית   
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1   סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 
236504 פרויקט המשך בתוכנה מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנה פרויקט המשך בתוכנה ניתן בסמסטר אביב 2022   
236506 קריפטולוגיה מודרנית מידע קטלוגי עבור קריפטולוגיה מודרנית דף הבית של קריפטולוגיה מודרנית   
236509 נושאים מתקדמים במבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במבנה מחשבים דף הבית של נושאים מתקדמים במבנה מחשבים סילבוס של נושאים מתקדמים במבנה מחשבים   
236520 קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידע דף הבית של קידוד במערכות אחסון מידע   
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירובדף הבית של אלגוריתמי קירוב   אלגוריתמי קירוב ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישובית דף הבית של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית   
236523 מבוא לביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לביואינפורמטיקהדף הבית של מבוא לביואינפורמטיקה   מבוא לביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקה פרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר אביב 2022   
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1   
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5    סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5 
236606 נושאים מתקדמים במ"מ 6 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 6  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6 
236607 נושאים מתקדמים במ"מ 7 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 7 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 7 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7  נושאים מתקדמים במ"מ 7 ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236608 נושאים מתקדמים במ"מ 8 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 8דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 8 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8    סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8 
236609 נושאים מתקדמים במ"מ 9 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 9 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 9    סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 9 
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10    סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10 
236613 נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה דף הבית של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה סילבוס של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה   
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים הדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה   
236621 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת  נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236624 נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה דף הבית של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה   
236629 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת ניתן בסמסטר אביב 2022   
236646 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה דף הבית של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה סילבוס של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה   
236651 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת    סילבוס של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת 
236663 נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+ת דף הבית של נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+ת   
236664 נושאים מתקדמים בחישוב ביולוגי ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בחישוב ביולוגי ה דף הבית של נושאים מתקדמים בחישוב ביולוגי ה סילבוס של נושאים מתקדמים בחישוב ביולוגי ה   
236700 תיכון תוכנה מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנה דף הבית של תיכון תוכנה   
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים דף הבית של תכנות מונחה עצמים  תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236716 מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ מידע קטלוגי עבור מודלים גיאומטריים במערכות תיב"ממודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ ניתן בסמסטר חורף 2021-2022    
236719 גיאומטריה חישובית מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישוביתגיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2021-2022   גיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותפרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 דף הבית של פרויקט במערכות נבונות  פרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236755 אלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזרים דף הבית של אלגוריתמים מבוזרים סילבוס של אלגוריתמים מבוזרים   
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדותדף הבית של מבוא למערכות לומדות דף הבית של מבוא למערכות לומדות  מבוא למערכות לומדות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לניהול זכרון דינמיאלגוריתמים לניהול זכרון דינמי ניתן בסמסטר חורף 2021-2022    
236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים מידע קטלוגי עבור למידה עמוקה על מאיצים חישוביים דף הבית של למידה עמוקה על מאיצים חישוביים  למידה עמוקה על מאיצים חישוביים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1  סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1 
236802 סמינר במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2 דף הבית של סמינר במדעי המחשב 2 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2 
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4 דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4   
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמיםדף הבית של סמינר באלגוריתמים    סילבוס של סמינר באלגוריתמים 
236814 סמינר בשיטות אימות פורמליות מידע קטלוגי עבור סמינר בשיטות אימות פורמליותדף הבית של סמינר בשיטות אימות פורמליות סילבוס של סמינר בשיטות אימות פורמליות    
236817 סמינר בעיבוד שפה טבעית מידע קטלוגי עבור סמינר בעיבוד שפה טבעיתדף הבית של סמינר בעיבוד שפה טבעית סילבוס של סמינר בעיבוד שפה טבעית    סילבוס של סמינר בעיבוד שפה טבעית 
236818 סמינר בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקהדף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה    
236819 סמינר ברשתות תקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור סמינר ברשתות תקשורת מחשבים סילבוס של סמינר ברשתות תקשורת מחשבים    
236820 סמינר בתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור סמינר בתורת הצפינהדף הבית של סמינר בתורת הצפינה    
236824 סמינר ברובוטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר ברובוטיקה דף הבית של סמינר ברובוטיקה   
236825 סמינר באלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים מבוזריםדף הבית של סמינר באלגוריתמים מבוזרים סילבוס של סמינר באלגוריתמים מבוזרים    סילבוס של סמינר באלגוריתמים מבוזרים 
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשביםדף הבית של פרויקט במערכות מחשבים דף הבית של פרויקט במערכות מחשבים  פרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236831 סמינר בגאומטריה דיסקרטית מידע קטלוגי עבור סמינר בגאומטריה דיסקרטית סילבוס של סמינר בגאומטריה דיסקרטית    
236832 סמינר בתכנות מקבילי מידע קטלוגי עבור סמינר בתכנות מקבילי דף הבית של סמינר בתכנות מקבילי   
236833 סמינר באוטומטים ושפות פורמליות מידע קטלוגי עבור סמינר באוטומטים ושפות פורמליות דף הבית של סמינר באוטומטים ושפות פורמליות  סמינר באוטומטים ושפות פורמליות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236834 סמינר במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור סמינר במערכות אחסון מידע דף הבית של סמינר במערכות אחסון מידע סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע   
236836 סמינר בתמריצים ולמידה מידע קטלוגי עבור סמינר בתמריצים ולמידהדף הבית של סמינר בתמריצים ולמידה סילבוס של סמינר בתמריצים ולמידה   סמינר בתמריצים ולמידה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלידף הבית של עיבוד תמונות דיגיטלי   עיבוד תמונות דיגיטלי ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236861 ראיה חישובית גאומטרית מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטריתדף הבית של ראיה חישובית גאומטרית    
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות מידע קטלוגי עבור ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותותייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022    
236873 ראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבת   ראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבתפרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 דף הבית של פרויקט בראיה ממוחשבת   
236901 אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטידף הבית של אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי   אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקהדף הבית של מבוא לרובוטיקה   מבוא לרובוטיקה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטיתמבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ניתן בסמסטר חורף 2021-2022   מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236991 פרויקט בחישוב קוונטי מידע קטלוגי עבור פרויקט בחישוב קוונטי דף הבית של פרויקט בחישוב קוונטי סילבוס של פרויקט בחישוב קוונטי   
237267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשבים מבנה מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2022   
237343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביות תורת החישוביות ניתן בסמסטר אביב 2022   
238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית מידע קטלוגי עבור גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית ניתן בסמסטר אביב 2022