דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department
אקדמי

רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים (בסמסטר נתון)  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסמידעסמסטר קודם
אביב 2021
סמסטר קיץ
קיץ 2021
סמסטר נוכחי
חורף 2021-2022
סמסטר הבא
אביב 2022
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר אביב 2022 
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר קיץ 2021 דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר אביב 2022 
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב  דף הבית של ארגון ותכנות המחשב ארגון ותכנות המחשב ניתן בסמסטר אביב 2022 
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה  דף הבית של מערכות הפעלה מערכות הפעלה ניתן בסמסטר אביב 2022 
234124 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות מבוא לתכנות מערכות ניתן בסמסטר אביב 2022 
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומרייםדף הבית של אלגוריתמים נומריים  דף הבית של אלגוריתמים נומריים אלגוריתמים נומריים ניתן בסמסטר אביב 2022 
234128 מבוא למחשב בשפת פייתון מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת פייתוןדף הבית של מבוא למחשב בשפת פייתון דף הבית של מבוא למחשב בשפת פייתון דף הבית של מבוא למחשב בשפת פייתון דף הבית של מבוא למחשב בשפת פייתון 
234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"חדף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח  דף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח ניתן בסמסטר אביב 2022 
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר אביב 2022 
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1 מבני נתונים 1 ניתן בסמסטר אביב 2022 
234221 מבוא למדעי המחשב נ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב נ'  דף הבית של מבוא למדעי המחשב נ' מבוא למדעי המחשב נ' ניתן בסמסטר אביב 2022 
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1 סילבוס של אלגוריתמים 1  דף הבית של אלגוריתמים 1 אלגוריתמים 1 ניתן בסמסטר אביב 2022 
234292 לוגיקה למדמ"ח מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדמ"חדף הבית של לוגיקה למדמ"ח  דף הבית של לוגיקה למדמ"ח לוגיקה למדמ"ח ניתן בסמסטר אביב 2022 
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א  דף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א  
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב בדף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב   פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב ניתן בסמסטר אביב 2022 
234313 פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתידף הבית של פרויקט תעשיתי  דף הבית של פרויקט תעשיתי פרויקט תעשיתי ניתן בסמסטר אביב 2022 
234325 גרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבת  דף הבית של גרפיקה ממוחשבת  
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונותפרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר אביב 2021  דף הבית של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר אביב 2022 
234493 מבוא לאבטחת סייבר מידע קטלוגי עבור מבוא לאבטחת סייברדף הבית של מבוא לאבטחת סייבר   מבוא לאבטחת סייבר ניתן בסמסטר אביב 2022 
234901 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותידף הבית של סדנה בתכנות תחרותי   סדנה בתכנות תחרותי ניתן בסמסטר אביב 2022 
236001 מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב  דף הבית של מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב  
236026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור ידע ומשחקים במערכות מבוזרות  ידע ומשחקים במערכות מבוזרות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022  
236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע מידע קטלוגי עבור עיבוד אותות, תמונות ומידעדף הבית של עיבוד אותות, תמונות ומידע    
236201 מבוא לייצוג ועיבוד מידע מידע קטלוגי עבור מבוא לייצוג ועיבוד מידע  דף הבית של מבוא לייצוג ועיבוד מידע מבוא לייצוג ועיבוד מידע ניתן בסמסטר אביב 2022 
236267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשביםדף הבית של מבנה מחשבים  דף הבית של מבנה מחשבים מבנה מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2022 
236271 פיתוח מבוסס אנדרואיד מידע קטלוגי עבור פיתוח מבוסס אנדרואידדף הבית של פיתוח מבוסס אנדרואיד סילבוס של פיתוח מבוסס אנדרואיד  דף הבית של פיתוח מבוסס אנדרואיד  סילבוס של פיתוח מבוסס אנדרואיד 
236272 פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד מידע קטלוגי עבור פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואידדף הבית של פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד סילבוס של פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד  פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד ניתן בסמסטר חורף 2021-2022  סילבוס של פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד 
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצותמאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2021   מאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2022 
236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד שפות טבעיות   דף הבית של מבוא לעיבוד שפות טבעיות 
236304 לוגיקה למדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדעי המחשב 2   לוגיקה למדעי המחשב 2 ניתן בסמסטר אביב 2022 
236319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנותדף הבית של שפות תכנות שפות תכנות ניתן בסמסטר קיץ 2021 שפות תכנות ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 שפות תכנות ניתן בסמסטר אביב 2022 
236322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידע  דף הבית של מערכות אחסון מידע  
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מפרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר אביב 2021    
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה מידע קטלוגי עבור עיבוד ספרתי של גאומטריהדף הבית של עיבוד ספרתי של גאומטריה    
236330 מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציהמבוא לאופטימיזציה ניתן בסמסטר אביב 2021   דף הבית של מבוא לאופטימיזציה 
236331 גדירות וחישוביות מידע קטלוגי עבור גדירות וחישוביות  דף הבית של גדירות וחישוביות  
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומיםהאינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר אביב 2021 דף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים דף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר אביב 2022 
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדבריםפרויקט באינטרנט של הדברים ניתן בסמסטר אביב 2021 דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים פרויקט באינטרנט של הדברים ניתן בסמסטר אביב 2022 
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  דף הבית של מבוא לרשתות מחשבים מבוא לרשתות מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2022 
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשביםפרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2021  דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים פרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2022 
236341 תקשורת באינטרנט מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנטדף הבית של תקשורת באינטרנט   תקשורת באינטרנט ניתן בסמסטר אביב 2022 
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנה  דף הבית של מבוא לאימות תוכנה  
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות  דף הבית של תורת החישוביות תורת החישוביות ניתן בסמסטר אביב 2022 
236346 פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב מידע קטלוגי עבור פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשבדף הבית של פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב   פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב ניתן בסמסטר אביב 2022 
236347 היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה מידע קטלוגי עבור היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנהדף הבית של היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה   היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה ניתן בסמסטר אביב 2022 
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע  דף הבית של פרויקט באבטחת מידע דף הבית של פרויקט באבטחת מידע 
236350 הגנה ברשתות מידע קטלוגי עבור הגנה ברשתותדף הבית של הגנה ברשתות  דף הבית של הגנה ברשתות הגנה ברשתות ניתן בסמסטר אביב 2022 
236351 מערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרות  דף הבית של מערכות מבוזרות  
236359 אלגוריתמים 2 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 2דף הבית של אלגוריתמים 2   אלגוריתמים 2 ניתן בסמסטר אביב 2022 
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה  דף הבית של תורת הקומפילציה תורת הקומפילציה ניתן בסמסטר אביב 2022 
236361 פרויקט בקומפילציה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בקומפילציה מ סילבוס של פרויקט בקומפילציה מ    סילבוס של פרויקט בקומפילציה מ 
236363 מסדי נתונים מידע קטלוגי עבור מסדי נתוניםדף הבית של מסדי נתונים  דף הבית של מסדי נתונים מסדי נתונים ניתן בסמסטר אביב 2022 
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות הפעלה מ   פרויקט במערכות הפעלה מ ניתן בסמסטר אביב 2022 
236369 ניהול מידע ברשת האינטרנט מידע קטלוגי עבור ניהול מידע ברשת האינטרנט  דף הבית של ניהול מידע ברשת האינטרנט  
236370 תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים ולמידה חישובית מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים ולמידה חישובית  דף הבית של תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים ולמידה חישובית  
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזרפרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר אביב 2021   פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר אביב 2022 
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים  דף הבית של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים  
236376 הנדסת מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור הנדסת מערכות הפעלהדף הבית של הנדסת מערכות הפעלה   הנדסת מערכות הפעלה ניתן בסמסטר אביב 2022 
236377 אלגוריתמים מבוזרים בגרפים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזרים בגרפיםדף הבית של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים סילבוס של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים   דף הבית של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים 
236379 קידוד ואלגוריתמים לזכרונות מידע קטלוגי עבור קידוד ואלגוריתמים לזכרונות  דף הבית של קידוד ואלגוריתמים לזכרונות  
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2021  פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר חורף 2021-2022 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2022 
236388 פרויקט במערכות אחסון מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות אחסון   פרויקט במערכות אחסון ניתן בסמסטר אביב 2022 
236490 אבטחת מחשבים מידע קטלוגי עבור אבטחת מחשבים  דף הבית של אבטחת מחשבים  
236491 תכנות מאובטח מידע קטלוגי עבור תכנות מאובטח  דף הבית של תכנות מאובטח  
236496 הנדסה לאחור מידע קטלוגי עבור הנדסה לאחורדף הבית של הנדסה לאחור   דף הבית של הנדסה לאחור 
236499 פרויקט בחומות אש מידע קטלוגי עבור פרויקט בחומות אש  דף הבית של פרויקט בחומות אש  
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותיתדף הבית של מבוא לבינה מלאכותית  דף הבית של מבוא לבינה מלאכותית מבוא לבינה מלאכותית ניתן בסמסטר אביב 2022 
236502 פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותיתדף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית    סילבוס של פרויקט בבינה מלאכותית 
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1   פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 ניתן בסמסטר אביב 2022 
236504 פרויקט המשך בתוכנה מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנהפרויקט המשך בתוכנה ניתן בסמסטר אביב 2021   פרויקט המשך בתוכנה ניתן בסמסטר אביב 2022 
236506 קריפטולוגיה מידע קטלוגי עבור קריפטולוגיהדף הבית של קריפטולוגיה   קריפטולוגיה ניתן בסמסטר אביב 2022 
236508 קריפטוגרפיה וסיבוכיות מידע קטלוגי עבור קריפטוגרפיה וסיבוכיותדף הבית של קריפטוגרפיה וסיבוכיות סילבוס של קריפטוגרפיה וסיבוכיות    
236509 נושאים מתקדמים במבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במבנה מחשביםדף הבית של נושאים מתקדמים במבנה מחשבים סילבוס של נושאים מתקדמים במבנה מחשבים    
236515 נושאים מתקדמים בתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתורת הצפינהדף הבית של נושאים מתקדמים בתורת הצפינה    
236520 קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידעקידוד במערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר אביב 2021   קידוד במערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר אביב 2022 
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירוב  דף הבית של אלגוריתמי קירוב  
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישוביתדף הבית של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית   אלגוריתמים בביולוגיה חישובית ניתן בסמסטר אביב 2022 
236523 מבוא לביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לביואינפורמטיקהדף הבית של מבוא לביואינפורמטיקה  דף הבית של מבוא לביואינפורמטיקה  
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקה סילבוס של פרויקט בביואינפורמטיקה   פרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר אביב 2022 
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1 
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5 
236606 נושאים מתקדמים במ"מ 6 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 6דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 6 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6    סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6 
236607 נושאים מתקדמים במ"מ 7 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 7    סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7 
236608 נושאים מתקדמים במ"מ 8 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 8  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 8 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8  
236609 נושאים מתקדמים במ"מ 9 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 9   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 9  
236613 נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה   דף הבית של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה סילבוס של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה 
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים הדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה  דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה  סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה 
236621 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת  דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת ניתן בסמסטר אביב 2022 
236624 נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות הדף הבית של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה   נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה ניתן בסמסטר אביב 2022 
236629 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת   נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת ניתן בסמסטר אביב 2022 
236640 נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית הדף הבית של נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה    
236644 נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בחישוב מדעי הדף הבית של נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה סילבוס של נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה    
236646 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב הדף הבית של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה סילבוס של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה    סילבוס של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה 
236651 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת  דף הבית של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת  
236663 נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+ת   דף הבית של נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+ת 
236664 נושאים מתקדמים בחישוב ביולוגי ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בחישוב ביולוגי ה   נושאים מתקדמים בחישוב ביולוגי ה ניתן בסמסטר אביב 2022 
236700 תיכון תוכנה מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנהדף הבית של תיכון תוכנה   תיכון תוכנה ניתן בסמסטר אביב 2022 
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר קיץ 2021 דף הבית של תכנות מונחה עצמים תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר אביב 2022 
236716 מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ מידע קטלוגי עבור מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ  דף הבית של מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ  
236719 גיאומטריה חישובית מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישובית  גיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2021-2022  
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותפרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר אביב 2021  דף הבית של פרויקט במערכות נבונות פרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר אביב 2022 
236755 אלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזריםדף הבית של אלגוריתמים מבוזרים   דף הבית של אלגוריתמים מבוזרים סילבוס של אלגוריתמים מבוזרים 
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדותדף הבית של מבוא למערכות לומדות  דף הבית של מבוא למערכות לומדות מבוא למערכות לומדות ניתן בסמסטר אביב 2022 
236779 יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי מידע קטלוגי עבור יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבידף הבית של יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי    
236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי  דף הבית של אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי  
236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים מידע קטלוגי עבור למידה עמוקה על מאיצים חישובייםדף הבית של למידה עמוקה על מאיצים חישוביים   למידה עמוקה על מאיצים חישוביים ניתן בסמסטר אביב 2022 
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1  סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1 
236802 סמינר במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2דף הבית של סמינר במדעי המחשב 2 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2    סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2 
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4    סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4 
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים  דף הבית של סמינר באלגוריתמים  
236814 סמינר בשיטות אימות פורמליות מידע קטלוגי עבור סמינר בשיטות אימות פורמליות  דף הבית של סמינר בשיטות אימות פורמליות סילבוס של סמינר בשיטות אימות פורמליות  
236815 סמינר בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור סמינר בראיה ממוחשבתדף הבית של סמינר בראיה ממוחשבת סילבוס של סמינר בראיה ממוחשבת    
236817 סמינר בעיבוד שפה טבעית מידע קטלוגי עבור סמינר בעיבוד שפה טבעיתדף הבית של סמינר בעיבוד שפה טבעית סילבוס של סמינר בעיבוד שפה טבעית  דף הבית של סמינר בעיבוד שפה טבעית סילבוס של סמינר בעיבוד שפה טבעית  
236818 סמינר בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקה  דף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה  
236819 סמינר ברשתות תקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור סמינר ברשתות תקשורת מחשביםדף הבית של סמינר ברשתות תקשורת מחשבים   סילבוס של סמינר ברשתות תקשורת מחשבים  
236820 סמינר בתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור סמינר בתורת הצפינה  דף הבית של סמינר בתורת הצפינה  
236824 סמינר ברובוטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר ברובוטיקהדף הבית של סמינר ברובוטיקה   סמינר ברובוטיקה ניתן בסמסטר אביב 2022 
236825 סמינר באלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים מבוזרים  דף הבית של סמינר באלגוריתמים מבוזרים סילבוס של סמינר באלגוריתמים מבוזרים  
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשביםדף הבית של פרויקט במערכות מחשבים  דף הבית של פרויקט במערכות מחשבים דף הבית של פרויקט במערכות מחשבים 
236829 סמינר באלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמי קירובדף הבית של סמינר באלגוריתמי קירוב    
236831 סמינר בגאומטריה דיסקרטית מידע קטלוגי עבור סמינר בגאומטריה דיסקרטית   סילבוס של סמינר בגאומטריה דיסקרטית  
236832 סמינר בתכנות מקבילי מידע קטלוגי עבור סמינר בתכנות מקביליסמינר בתכנות מקבילי ניתן בסמסטר אביב 2021   דף הבית של סמינר בתכנות מקבילי 
236833 סמינר באוטומטים ושפות פורמליות מידע קטלוגי עבור סמינר באוטומטים ושפות פורמליות   דף הבית של סמינר באוטומטים ושפות פורמליות 
236834 סמינר במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור סמינר במערכות אחסון מידעדף הבית של סמינר במערכות אחסון מידע סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע    סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע 
236836 סמינר בתמריצים ולמידה מידע קטלוגי עבור סמינר בתמריצים ולמידה  דף הבית של סמינר בתמריצים ולמידה סילבוס של סמינר בתמריצים ולמידה  
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלי  דף הבית של עיבוד תמונות דיגיטלי  
236861 ראיה חישובית גאומטרית מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטרית  דף הבית של ראיה חישובית גאומטרית  
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות מידע קטלוגי עבור ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות  דף הבית של ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות  
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבתפרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר אביב 2021  דף הבית של פרויקט בראיה ממוחשבת פרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר אביב 2022 
236901 אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי  דף הבית של אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי  
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקה  דף הבית של מבוא לרובוטיקה  
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  דף הבית של מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  
236991 פרויקט בחישוב קוונטי מידע קטלוגי עבור פרויקט בחישוב קוונטי   פרויקט בחישוב קוונטי ניתן בסמסטר אביב 2022 
238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית מידע קטלוגי עבור גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטיתגאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית ניתן בסמסטר אביב 2021   גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית ניתן בסמסטר אביב 2022