דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department
אקדמי

רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים (בסמסטר נתון)  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסמידעסמסטר קודם
חורף 2022-2023
סמסטר נוכחי
אביב 2023
סמסטר קיץ
קיץ 2023
סמסטר הבא
חורף 2023-2024
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' סילבוס של מבוא למדעי המחשב מ'   
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר אביב 2023   
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב דף הבית של ארגון ותכנות המחשב   
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה דף הבית של מערכות הפעלה   
234124 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות   
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומרייםדף הבית של אלגוריתמים נומריים דף הבית של אלגוריתמים נומריים   
234128 מבוא למחשב שפת פייתון מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב שפת פייתוןדף הבית של מבוא למחשב שפת פייתון דף הבית של מבוא למחשב שפת פייתון   
234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"חדף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח דף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח   
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב   
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1   
234221 מבוא למדעי המחשב נ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב נ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב נ' מבוא למדעי המחשב נ' ניתן בסמסטר אביב 2023   
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1 דף הבית של אלגוריתמים 1   
234291 פרויקט 2 במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור פרויקט 2 במדעי המחשב פרויקט 2 במדעי המחשב ניתן בסמסטר אביב 2023   
234292 לוגיקה למדמ"ח מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדמ"חדף הבית של לוגיקה למדמ"ח דף הבית של לוגיקה למדמ"ח   
234304 פרויקט בבינה מלאכותית ה ' מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותית ה
' פרויקט בבינה מלאכותית ה
' ניתן בסמסטר אביב 2023   
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א' מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א'פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א' ניתן בסמסטר חורף 2022-2023    
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב' פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב' ניתן בסמסטר אביב 2023   
234313 פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתידף הבית של פרויקט תעשיתי דף הבית של פרויקט תעשיתי   
234325 גרפיקה ממוחשבת 1 מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבת 1גרפיקה ממוחשבת 1 ניתן בסמסטר חורף 2022-2023    
234326 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' דף הבית של פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה'   
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות דף הבית של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות   
234493 מבוא לאבטחת סייבר מידע קטלוגי עבור מבוא לאבטחת סייבר דף הבית של מבוא לאבטחת סייבר   
234901 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותי דף הבית של סדנה בתכנות תחרותי   
236001 מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב דף הבית של מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב סילבוס של מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב   
236002 נושאים בחדשנות ויזמות במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור נושאים בחדשנות ויזמות במדעי המחשב  סילבוס של נושאים בחדשנות ויזמות במדעי המחשב   
236025 אוטומטים,לוגיקה ומשחקים מידע קטלוגי עבור אוטומטים,לוגיקה ומשחקים דף הבית של אוטומטים,לוגיקה ומשחקים סילבוס של אוטומטים,לוגיקה ומשחקים   
236201 מבוא לייצוג ועיבוד מידע מידע קטלוגי עבור מבוא לייצוג ועיבוד מידעדף הבית של מבוא לייצוג ועיבוד מידע דף הבית של מבוא לייצוג ועיבוד מידע   
236203 נושאים נבחרים בשיתופיות במערכות בינה מלאכותיות מידע קטלוגי עבור נושאים נבחרים בשיתופיות במערכות בינה מלאכותיות נושאים נבחרים בשיתופיות במערכות בינה מלאכותיות ניתן בסמסטר אביב 2023   
236204 סמינר באימות פורמלי מידע קטלוגי עבור סמינר באימות פורמלי דף הבית של סמינר באימות פורמלי   
236205 נושאים נבחרים בלמידה עמוקה על נתונים גאומטרים מידע קטלוגי עבור נושאים נבחרים בלמידה עמוקה על נתונים גאומטרים דף הבית של נושאים נבחרים בלמידה עמוקה על נתונים גאומטרים סילבוס של נושאים נבחרים בלמידה עמוקה על נתונים גאומטרים   
236206 נושאים נבחרים בסדרות וגרף דה ברוין מידע קטלוגי עבור נושאים נבחרים בסדרות וגרף דה ברוין דף הבית של נושאים נבחרים בסדרות וגרף דה ברוין   
236267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשביםדף הבית של מבנה מחשבים דף הבית של מבנה מחשבים   
236271 פיתוח מבוסס אנדרואיד מידע קטלוגי עבור פיתוח מבוסס אנדרואידדף הבית של פיתוח מבוסס אנדרואיד סילבוס של פיתוח מבוסס אנדרואיד דף הבית של פיתוח מבוסס אנדרואיד סילבוס של פיתוח מבוסס אנדרואיד   
236272 פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד מידע קטלוגי עבור פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואידדף הבית של פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד סילבוס של פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד  סילבוס של פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד   
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2023   
236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד שפות טבעיות דף הבית של מבוא לעיבוד שפות טבעיות סילבוס של מבוא לעיבוד שפות טבעיות   
236309 מבוא לתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינהמבוא לתורת הצפינה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023    
236313 תורת הסיבוכיות מידע קטלוגי עבור תורת הסיבוכיותדף הבית של תורת הסיבוכיות    
236319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנות דף הבית של שפות תכנות   
236322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידעדף הבית של מערכות אחסון מידע    
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מפרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר אביב 2023   
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה מידע קטלוגי עבור עיבוד ספרתי של גאומטריהדף הבית של עיבוד ספרתי של גאומטריה    
236330 מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציה דף הבית של מבוא לאופטימיזציה   
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומיםהאינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 דף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים   
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדבריםפרויקט באינטרנט של הדברים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים   
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים דף הבית של מבוא לרשתות מחשבים   
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשביםפרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים   
236341 תקשורת באינטרנט מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנט דף הבית של תקשורת באינטרנט   
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנהדף הבית של מבוא לאימות תוכנה    
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות תורת החישוביות ניתן בסמסטר אביב 2023   
236345 אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' מידע קטלוגי עבור אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' דף הבית של אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' סילבוס של אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'   
236346 פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב מידע קטלוגי עבור פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב דף הבית של פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב   
236347 היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה מידע קטלוגי עבור היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה  סילבוס של היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה   
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע דף הבית של פרויקט באבטחת מידע   
236350 הגנה ברשתות מידע קטלוגי עבור הגנה ברשתותדף הבית של הגנה ברשתות דף הבית של הגנה ברשתות   
236359 אלגוריתמים 2 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 2 אלגוריתמים 2 ניתן בסמסטר אביב 2023   
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה דף הבית של תורת הקומפילציה   
236363 מסדי נתונים מידע קטלוגי עבור מסדי נתוניםדף הבית של מסדי נתונים דף הבית של מסדי נתונים   
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות הפעלה מפרויקט במערכות הפעלה מ ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 פרויקט במערכות הפעלה מ ניתן בסמסטר אביב 2023   
236369 תכנות מערכות ברשת האינטרנט מידע קטלוגי עבור תכנות מערכות ברשת האינטרנטתכנות מערכות ברשת האינטרנט ניתן בסמסטר חורף 2022-2023    
236370 תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים ולמידה חישובית מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים ולמידה חישוביתדף הבית של תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים ולמידה חישובית    
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר דף הבית של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר   
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמיםדף הבית של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים    
236376 הנדסת מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור הנדסת מערכות הפעלה דף הבית של הנדסת מערכות הפעלה   
236378 עקרונות ניהול מידע חסר ודאות מידע קטלוגי עבור עקרונות ניהול מידע חסר ודאותעקרונות ניהול מידע חסר ודאות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023    
236379 קידוד ואלגוריתמים לזכרונות מידע קטלוגי עבור קידוד ואלגוריתמים לזכרונותדף הבית של קידוד ואלגוריתמים לזכרונות    
236490 אבטחת מחשבים מידע קטלוגי עבור אבטחת מחשבים דף הבית של אבטחת מחשבים   
236491 תכנות מאובטח מידע קטלוגי עבור תכנות מאובטחדף הבית של תכנות מאובטח    
236496 הנדסה לאחור מידע קטלוגי עבור הנדסה לאחור דף הבית של הנדסה לאחור   
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותיתדף הבית של מבוא לבינה מלאכותית דף הבית של מבוא לבינה מלאכותית   
236502 פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותית פרויקט בבינה מלאכותית ניתן בסמסטר אביב 2023   
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 ניתן בסמסטר אביב 2023   
236506 קריפטולוגיה מודרנית מידע קטלוגי עבור קריפטולוגיה מודרנית דף הבית של קריפטולוגיה מודרנית   
236508 קריפטוגרפיה וסיבוכיות מידע קטלוגי עבור קריפטוגרפיה וסיבוכיות  סילבוס של קריפטוגרפיה וסיבוכיות   
236509 נושאים מתקדמים במבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במבנה מחשבים דף הבית של נושאים מתקדמים במבנה מחשבים סילבוס של נושאים מתקדמים במבנה מחשבים   
236520 קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידע דף הבית של קידוד במערכות אחסון מידע   
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירובדף הבית של אלגוריתמי קירוב    
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישובית  סילבוס של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית   
236523 מבוא לביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לביואינפורמטיקהדף הבית של מבוא לביואינפורמטיקה סילבוס של מבוא לביואינפורמטיקה    
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקה פרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר אביב 2023   
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1   
236604 נושאים מתקדמים במ"מ 4 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 4 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 4 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4   
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5    
236606 נושאים מתקדמים במ"מ 6 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 6דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 6 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6    
236607 נושאים מתקדמים במ"מ 7 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 7דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 7 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7    
236608 נושאים מתקדמים במ"מ 8 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 8דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 8 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8    
236609 נושאים מתקדמים במ"מ 9 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 9 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 9    
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10    
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים הדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה    
236621 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת   
236651 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת    
236663 נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+ת  סילבוס של נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+ת   
236669 נושאים מתקדמים במבוא לבדיקת תכונות מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במבוא לבדיקת תכונות דף הבית של נושאים מתקדמים במבוא לבדיקת תכונות סילבוס של נושאים מתקדמים במבוא לבדיקת תכונות   
236670 נושאים מתקדמים באלגוריתמים 2 נושאים מתקדמים באלגוריתמים 2בוא לבדיקת תכונות  אמינות במערכות לונושאים מתקדמים באלגוריתמים 2   
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים דף הבית של תכנות מונחה עצמים   
236716 מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ מידע קטלוגי עבור מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ דף הבית של מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ   
236719 גיאומטריה חישובית מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישוביתגיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2022-2023    
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותפרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 דף הבית של פרויקט במערכות נבונות   
236755 אלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזרים דף הבית של אלגוריתמים מבוזרים סילבוס של אלגוריתמים מבוזרים   
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדותדף הבית של מבוא למערכות לומדות דף הבית של מבוא למערכות לומדות   
236757 פרויקט במערכות לומדות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות לומדות סילבוס של פרויקט במערכות לומדות    
236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים מידע קטלוגי עבור למידה עמוקה על מאיצים חישובייםדף הבית של למידה עמוקה על מאיצים חישוביים דף הבית של למידה עמוקה על מאיצים חישוביים   
236790 שיטות רב-סריג מידע קטלוגי עבור שיטות רב-סריג דף הבית של שיטות רב-סריג   
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1  סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1   
236802 סמינר במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2 דף הבית של סמינר במדעי המחשב 2 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2   
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4 דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4   
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמיםדף הבית של סמינר באלגוריתמים    
236817 סמינר בעיבוד שפה טבעית מידע קטלוגי עבור סמינר בעיבוד שפה טבעיתדף הבית של סמינר בעיבוד שפה טבעית סילבוס של סמינר בעיבוד שפה טבעית    
236824 סמינר ברובוטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר ברובוטיקה דף הבית של סמינר ברובוטיקה סילבוס של סמינר ברובוטיקה   
236825 סמינר באלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים מבוזריםדף הבית של סמינר באלגוריתמים מבוזרים סילבוס של סמינר באלגוריתמים מבוזרים    
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשביםדף הבית של פרויקט במערכות מחשבים דף הבית של פרויקט במערכות מחשבים   
236832 סמינר בתכנות מקבילי מידע קטלוגי עבור סמינר בתכנות מקבילי דף הבית של סמינר בתכנות מקבילי סילבוס של סמינר בתכנות מקבילי   
236833 סמינר באוטומטים ושפות פורמליות מידע קטלוגי עבור סמינר באוטומטים ושפות פורמליותדף הבית של סמינר באוטומטים ושפות פורמליות    
236836 סמינר בתמריצים ולמידה מידע קטלוגי עבור סמינר בתמריצים ולמידהדף הבית של סמינר בתמריצים ולמידה    
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלידף הבית של עיבוד תמונות דיגיטלי    
236861 ראיה חישובית גאומטרית מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטריתדף הבית של ראיה חישובית גאומטרית    
236873 ראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבתראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2022-2023    
236901 אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטידף הבית של אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי    
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקהדף הבית של מבוא לרובוטיקה    
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטיתמבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ניתן בסמסטר חורף 2022-2023    
238100 אמינות במערכות לומדות מידע קטלוגי עבור אמינות במערכות לומדות אמינות במערכות לומדות ניתן בסמסטר אביב 2023   
238125 אלגוריתמים נומריים מ מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומריים מ סילבוס של אלגוריתמים נומריים מ    
238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית מידע קטלוגי עבור גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית ניתן בסמסטר אביב 2023