תמונה של דר' גבי נקבלי

דר' גבי נקבלי


חוקר בצוות מחקר ראובן כהן


יצירת קשר
דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~gnakibly/
דואר אלקטרוני:
gnakiblycs.technion.ac.il
משרד:
617
טלפון:
04-829-4873
פרסומים נבחרים
 • Eitan Menahem, Gabi Nakibly, Nir Amar and Yuval Elovici.
  ACTIDS: An Active Strategy For Detecting and Localizing Network Attacks.
  In Proceedings of AISec, 2013 [bibtex]
 • Adi Sosnovich, Orna Grumberg and Gabi Nakibly.
  Finding Security Vulnerabilities in a Network Protocol using Parameterized Systems.
  In Proceedings of CAV, 2013 [bibtex]
 • Roee Hay, Jonathan Kalechstein and Gabi Nakibly.
  Subverting BIND's SRTT Algorithm Derandomizing NS Selection.
  In Proceedings of USENIX WOOT, 2013 [bibtex]
 • David Fifield, Gabi Nakibly and Dan Boneh.
  OSS: Using Online Scanning Services for Censorship Circumvention.
  In Proceedings of PETS, 2013 [bibtex]
 • Gabi Nakibly, Dima Gonikman, Alex Kirshon and Dan Boneh.
  Persistent OSPF Attacks.
  In Proceedings of NDSS, 2012 [bibtex] [pdf]
[bibtex errors]