גלריית תמונות

פרופ' משה ישראלי (1940-2007)סטודנטים ואנשי סגל בפסטיבל סיום השנה של מדעי המחשבסטודנטים בפסטיבל סיום השנה של מדעי המחשבפרופסורים מוזגים בירה בפסטיבל סיום השנה של מדעי המחשבסטודנטים בפסטיבל סיום השנה של מדעי המחשבסטודנטים בפסטיבל סיום השנה של מדעי המחשבסטודנטים בפסטיבל סיום השנה של מדעי המחשבסטודנטים בפסטיבל סיום השנה של מדעי המחשבפרופ' שמעון אבן (1935-2004)הדוקטורנטית קרן צנזור מציגה את עבודתה ביום המחקר של הפקולטההדוקטורנט סיוון ברקוביץ' מציג את עבודתו ביום המחקר של הפקולטהאנשי סגל מוזגים בירה לסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםאנשי סגל מוזגים בירה לסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים וחברי סגל בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים וחברי סגל בחגיגת סוף שנת הלימודיםאנשי סגל מוזגים בירה לסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםדיקן הפקולטה מחלק קרטיבים לסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםאנשי סגל מוזגים בירה לסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודיםסטודנטים בחגיגת סוף שנת הלימודים