דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department

לוח זמני הוראה - רשימת הקורסים של הפקולטה

לוח זמנים אוטומטי המסונכרן עם מערכת UG כמקור. כל שינוי בפורמט הסטנדרטי של מערכת UG יכול לגרום לטעויות ברשימה זו, בעיקר שם מרצה. במקרה של בעיה, אנא פנה לקישור של UG כדי לקבל מידע מלא.

24/6/14: עקב שינוי במערכת UG נתוני לוח הזמנים לא מלא . יש לגשת לקישור הקורס ב UG כדי לראות את הנתונים המלאים.


שעוריםקודם
חורף 2018-2019
רשימה נוכחית
אביב 2019
הבא
קיץ 2019
הבא
חורף 2019-2020
סמסטר נוכחי
חורף 2019-2020
כל השעוריםלפי קורס, לפי שעהלפי קורס, לפי שעהלפי קורס, לפי שעהלפי קורס, לפי שעהלפי קורס, לפי שעה
הרצאות בלבדלפי קורס, לפי שעהלפי קורס, לפי שעהלפי קורס, לפי שעהלפי קורס, לפי שעהלפי קורס, לפי שעה


לוח זמנים לסמסטר אביב 2019 , כל השעורים, ממוין לפי מספר קורס


מספר
קורס-קבוצה
UGשם קורסמורהיוםשעהמקוםהערה
234114-10 מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ' מבוא למדעי המחשב מ' אין זמנים באתר UG
234117-10 מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח' מבוא למדעי המחשב ח' אין זמנים באתר UG
234118-10 מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשב ארגון ותכנות המחשב אין זמנים באתר UG
234123-10 מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלה מערכות הפעלה אין זמנים באתר UG
234124-10 מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכות מבוא לתכנות מערכות אין זמנים באתר UG
234125-10 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומריים אלגוריתמים נומריים אין זמנים באתר UG
234128-10 מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת פייתון מבוא למחשב בשפת פייתון אין זמנים באתר UG
234129-10 מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח אין זמנים באתר UG
234141-10 מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשב קומבינטוריקה למדעי המחשב אין זמנים באתר UG
234218-10 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1 מבני נתונים 1 אין זמנים באתר UG
234221-10 מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב נ' מבוא למדעי המחשב נ' אין זמנים באתר UG
234247-10 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1 אלגוריתמים 1 אין זמנים באתר UG
234292-10 מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדמ"ח לוגיקה למדמ"ח אין זמנים באתר UG
234311-10 מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א אין זמנים באתר UG
234325-10 מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבת גרפיקה ממוחשבת אין זמנים באתר UG
234329-10 מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות אין זמנים באתר UG
236001-10 מידע קטלוגי עבור מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב אין זמנים באתר UG
236200-10 מידע קטלוגי עבור עיבוד אותות, תמונות ומידע עיבוד אותות, תמונות ומידע אין זמנים באתר UG
236267-10 מידע קטלוגי עבור מבנה מחשבים מבנה מחשבים אין זמנים באתר UG
236306-10 מידע קטלוגי עבור גרפים מקריים גרפים מקריים אין זמנים באתר UG
236309-10 מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינה מבוא לתורת הצפינה אין זמנים באתר UG
236313-10 מידע קטלוגי עבור תורת הסיבוכיות תורת הסיבוכיות אין זמנים באתר UG
236319-10 מידע קטלוגי עבור שפות תכנות שפות תכנות אין זמנים באתר UG
236322-10 מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידע מערכות אחסון מידע אין זמנים באתר UG
236323-10 מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מ פרויקט בעיבוד נתונים מ אין זמנים באתר UG
236334-10 מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשבים מבוא לרשתות מחשבים אין זמנים באתר UG
236340-10 מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשבים פרויקט בתקשורת מחשבים אין זמנים באתר UG
236342-10 מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנה מבוא לאימות תוכנה אין זמנים באתר UG
236343-10 מידע קטלוגי עבור תורת החישוביות תורת החישוביות אין זמנים באתר UG
236349-10 מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידע פרויקט באבטחת מידע אין זמנים באתר UG
236350-10 מידע קטלוגי עבור הגנה ברשתות הגנה ברשתות אין זמנים באתר UG
236351-10 מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרות מערכות מבוזרות אין זמנים באתר UG
236356-10 מידע קטלוגי עבור תאוריה של מערכות מסד נתונים תאוריה של מערכות מסד נתונים אין זמנים באתר UG
236360-10 מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציה תורת הקומפילציה אין זמנים באתר UG
236363-10 מידע קטלוגי עבור מערכות מסד נתונים מערכות מסד נתונים אין זמנים באתר UG
236366-10 מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות הפעלה מ פרויקט במערכות הפעלה מ אין זמנים באתר UG
236369-10 מידע קטלוגי עבור ניהול מידע ברשת האינטרנט ניהול מידע ברשת האינטרנט אין זמנים באתר UG
236370-10 מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזר תכנות מקבילי ומבוזר אין זמנים באתר UG
236371-10 מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר אין זמנים באתר UG
236374-10 מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים אין זמנים באתר UG
236381-10 מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' אין זמנים באתר UG
236490-10 מידע קטלוגי עבור אבטחת מחשבים אבטחת מחשבים אין זמנים באתר UG
236496-10 מידע קטלוגי עבור הנדסה לאחור הנדסה לאחור אין זמנים באתר UG
236500-10 מידע קטלוגי עבור קריפטאנליזה קריפטאנליזה אין זמנים באתר UG
236501-10 מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותית מבוא לבינה מלאכותית אין זמנים באתר UG
236503-10 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 אין זמנים באתר UG
236504-10 מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנה פרויקט המשך בתוכנה אין זמנים באתר UG
236521-10 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירוב אלגוריתמי קירוב אין זמנים באתר UG
236524-10 מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקה פרויקט בביואינפורמטיקה אין זמנים באתר UG
236602-10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 2 נושאים מתקדמים במ"מ 2 אין זמנים באתר UG
236603-10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 3 נושאים מתקדמים במ"מ 3 אין זמנים באתר UG
236604-10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 4 נושאים מתקדמים במ"מ 4 אין זמנים באתר UG
236605-10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5 נושאים מתקדמים במ"מ 5 אין זמנים באתר UG
236608-10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 8 נושאים מתקדמים במ"מ 8 אין זמנים באתר UG
236610-10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10 נושאים מתקדמים במ"מ 10 אין זמנים באתר UG
236613-10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה אין זמנים באתר UG
236620-10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה אין זמנים באתר UG
236634-10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה אין זמנים באתר UG
236703-10 מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמים תכנות מונחה עצמים אין זמנים באתר UG
236719-10 מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישובית גיאומטריה חישובית אין זמנים באתר UG
236754-10 מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונות פרויקט במערכות נבונות אין זמנים באתר UG
236755-10 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזרים אלגוריתמים מבוזרים אין זמנים באתר UG
236756-10 מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדות מבוא למערכות לומדות אין זמנים באתר UG
236780-10 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי אין זמנים באתר UG
236781-10 מידע קטלוגי עבור למידה עמוקה על מאיצים חישוביים למידה עמוקה על מאיצים חישוביים אין זמנים באתר UG
236790-10 מידע קטלוגי עבור שיטות רב-סריג שיטות רב-סריג אין זמנים באתר UG
236801-10 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1 סמינר במדעי המחשב 1 אין זמנים באתר UG
236802-10 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2 סמינר במדעי המחשב 2 אין זמנים באתר UG
236804-10 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4 סמינר במדעי המחשב 4 אין זמנים באתר UG
236813-10 מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים סמינר באלגוריתמים אין זמנים באתר UG
236818-10 מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקה סמינר בביואינפורמטיקה אין זמנים באתר UG
236824-10 מידע קטלוגי עבור סמינר ברובוטיקה סמינר ברובוטיקה אין זמנים באתר UG
236826-10 מידע קטלוגי עבור סמינר במסדי נתונים סמינר במסדי נתונים אין זמנים באתר UG
236828-10 מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשבים פרויקט במערכות מחשבים אין זמנים באתר UG
236831-10 מידע קטלוגי עבור סמינר בגאומטריה דיסקרטית סמינר בגאומטריה דיסקרטית אין זמנים באתר UG
236832-10 מידע קטלוגי עבור סמינר בתכנות מקבילי סמינר בתכנות מקבילי אין זמנים באתר UG
236860-10 מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלי עיבוד תמונות דיגיטלי אין זמנים באתר UG
236861-10 מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטרית ראיה חישובית גאומטרית אין זמנים באתר UG
236862-10 מידע קטלוגי עבור ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות אין זמנים באתר UG
236873-10 מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבת ראיה ממוחשבת אין זמנים באתר UG
236874-10 מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבת פרויקט בראיה ממוחשבת אין זמנים באתר UG
236927-10 מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקה מבוא לרובוטיקה אין זמנים באתר UG
236990-10 מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית אין זמנים באתר UG