Photo of  Yara Shamshoum

Yara Shamshoum

Contact information
Email:
yara-shcs.technion.ac.il
Office:
310
Phone:
(972)-4-829-4620