מלגת אניטה בורג של גוגל לשנת 2013

Google Anita Borg 2013 Scholarshipהמלגה ע"ש אניטה בורג לשנת 2013 (אירופה, המזה"ת ואפריקה) עבור סטודנטיות מצטיינות לתארים ראשון, שני ושלישי במדעי המחשב ונושאים דומים. תאריך אחרון להגשת המועמדות הוא 1 בפברואר 2013. הזוכות והמועמדות הסופיות יוזמנו למפגש במרכז הפיתוח של גוגל בציריך ביוני 2013. לכל זוכה תוענק מלגה בסך 7,000 אירו.

לאור ניסיון העבר, הפקולטה ממליצה בחום לסטודנטיות מצטיינות להגיש מועמדות ותשמח לסייע במכתבי המלצה למועמדות מתאימות.

פרטים נוספים ומידע על הגשת המועמדות, וכן, תלמידות מדעי המחשב, זוכות המלגה ב-2009, 2011 ו-2012.

בחזרה לאינדקס החדשות יום שני, נובמבר 19, 2012