פרטי התקשרות לצורך תפעול ההוראה המקוונת בתקופת החירום

פרטי התקשרות לצורך תפעול ההוראה המקוונת בתקופת החירום

בחזרה לאינדקס החדשות יום רביעי, מרץ 25, 2020