דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
אירועים

אירועים והרצאות בפקולטה למדעי המחשב ע"ש הנרי ומרילין טאוב

event speaker icon
ואדים אייזנברג (IBM חיפה ומדעי המחשב, הטכניון)
event date icon
יום שני, 28.02.2011, 18:30
event location icon
טאוב 6
I will present two presentations about an EU FP7 IP project I work on, UniversAAL - http://universaal.org/. The goal of the project is to develop an open source platform for Ambient Assisted Living (AAL). Ambient Assisted Living is a kind of Smart Home environment for elderly people - for example, a house equipped with different sensors and in which different devices, sensors and home appliances are networked together and managed by software applications. In addition, the platform could be used for monitoring of chronic diseases, providing healthcare services at home, supporting people with disabilities. I will present the project and will talk about technologies involved in the project: OSGi, Middleware, (Semantic) SOA, Security, Android, Living Labs.

About me: I work in IBM, IT for Healthcare & Life Sciences group, and do my M.Sc. studies at the Technion, Computer Science Department. My research interests are Semantic Web, Software Engineering and Programming Languages. I made my first Open Source contribution two months ago - http://d2rqupdate.cs.technion.ac.il/, Apache 2.0 license (on my personal time, it is not related to IBM). I developed D2RQ/Update and D2R Server/Update prototype extensions to a popular RDF-to-RDB mapping platform - D2RQ http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/d2rq/ (it is related to Semantic Web technologies).