דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
אירועים

אירועים והרצאות בפקולטה למדעי המחשב ע"ש הנרי ומרילין טאוב

event speaker icon
אמיר עבוד (אונ' סטנפורד)
event date icon
יום רביעי, 30.12.2015, 12:30
event location icon
טאוב 201
The class P attempts to capture the efficiently solvable computational tasks. It is full of practically relevant problems, with varied and fascinating combinatorial structure.

In this talk, I will give an overview of a rapidly growing body of work that seeks a better understanding of the structure within P. Inspired by NP-hardness, the main tool in this approach are combinatorial reductions. Combining these reductions with a small set of plausible conjectures, we obtain tight lower bounds on the time complexity of many of the most important problems in P.

I will present the most recent landscape of P and the conjectures on which this project is based on (e.g. the Strong Exponential Time Hypothesis). I will discuss recent attempts on identifying new conjectures: either more reliable ones, or ones that will get us closer to a full classification of the important problems in P.

Finally, I will highlight a surprising new reduction from Circuit-SAT to natural problems in P like Edit-Distance which proves that minor improvements over the quadratic running time of Edit-Distance are enough to prove major complexity separations