דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
מחשבון תנאי מעבר

מסלול כללי במדעי המחשב

כמה סמסטרים למדת?
   
בפקולטה למתמטיקה?
   
104166 אלגברה א
הממוצע המשוקלל של ארבעת הקורסים יחושב לפי הפעם הראשונה שבו נלקח כל קורס.
אם תנאי הסף הושג רק לאחר שיפורי ציונים, הפקולטה תשקול את המועמד באופן פרטני.